מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 9

אדר- ניסן תשנ"ו

 

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

שמור את חודש האביב                                                                                                                 הרב יואל פרידמן

 

גנזי ראשונים:

הסיבה למציאות החיידקים בעולם                                                                                מרן הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל

 

הגות

"להיות בריתי את לוי"                                                                                                                 הרב עזריאל אריאל

 

פסקי הלכה

דרכי נתינת המעשרות                                                                               הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

קצירה לתחמיץ לפני העומר                                                                                           הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

ערלה בשתילים המונחים על יריעת "פלריג"                                                                             הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סקירות מדעיות

תכונות הפלפל החריף                                                                                                                  אג' מרדכי שומרון

 

מאמרים קצרים

פלפל חריף - ירק או אילן                                                                                                                הרב יואל פרידמן

דרכי נתינת מעשר ראשון בחסה למרור                                                                                       הרב עזריאל אריאל

בדיקת נגיעות על סמך סימנים חיצוניים                                                                                         הרב אהוד אחיטוב

 

תשובות קצרות

הפרשת חלה ממשלוחי מנות                                                                                                        הרב יגאל הדאיה

כשרות החלב בפסח                                                                                                                     הרב יגאל הדאיה

חיוב כהן בנתינת מעשר ראשון                                                                                                    הרב עזריאל אריאל

 

תגובות

נתינת נבלות לעובדים זרים                                                                                                           ד"ר אליקום ברמן

 

חינוך

החרקים והאדם: תכנית חינוכית                                                                                                               גדעון נאור

 

בדיקות המעבדה

איך לנקות כרוב מחרקים?                                                                                              מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

ואף על פי כן ולמרות הכל

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל                                                               הרב הראשי הראשון לארץ-ישראל

 

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                            הרב הראשי לרמת גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב אהוד אחיטוב,

הרב יגאל הדאיה, גדעון נאור,

אגרונום מרדכי שומרון                                                                                                              מכון התורה והארץ

 

ד"ר אליקום ברמן                                                                                            מעבדה למחלות עופות אזור ירושלים