מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 12

לתוכן הגיליון

אלול תשנ"ו - תשרי תשנ"ז

 
 

מעבדת מכון התורה והארץ

 

סימני נגיעות בקטניות ובגרעינים

 

    בקטניות ובגרעינים, נגיעות גבוהה ניכרת במקרים רבים ע"י סימנים שונים, (כגון: קורי משי, אבקה בתחתית, חלקי חרקים וגרגרים נקובים). במסגרת המחקר בדקנו מתי סימני הנגיעות אכן מעידים על נגיעות, ומתי העדרם של הסימנים אכן מעיד על כך שהמוצר נקי מחרקים.

    בטור הראשון בטבלה מופיע מספר הבדיקות שנעשו. (אמינות המימצאים תלויה במספר הבדיקות, ויש להביא זאת בחשבון). בטור השני מופיע אחוז הנגיעות הכללי, בכל השקיות שנבדקו. בטור השלישי ההתייחסות היא רק לשקיות שנמצאו בהן סימני נגיעות. בטור הרביעי ההתייחסות היא לרמת הנגיעות באותן שקיות. בטור החמישי ההתייחסות היא רק לשקיות שלא נמצא בהן שום סימן של נגיעות. ובטור האחרון - לרמת הנגיעות באותן שקיות.

    את רמת הנגיעות חילקנו ל4- רמות: גבוהה (בכל שקית נגועה נמצאו יותר מ5- חרקים), גבוהה בד"כב (כאשר ברוב השקיות הנגועות נמצאו יותר מ5- חרקים), נמוכה עפ"י רוב, נמוכה (פחות מ5- חרקים בכל שקית נגועה). במקום שבו אין נתונים ברורים, צויין סימן (-).

 

שם המוצר שנבדק

מספר בדיקות שנעשו

אחוז נגיעות בחרקים,

כללי למוצר

אחוז נגיעות כשיש

סימני חרקים

רמת נגיעות

כשיש

סימני חרקים

אחוז נגיעות

כשאין

סימני חרקים

רמת נגיעות כשאין

סימני חרקים

אורז לבן

39

18%

100%

גבוהה בד"כ

8.5%

נמוכה

אורז פרסי לבן

33

12%

50%

-

3%

-

אורז מלא[1]

27

59%

91%

נמוכה בד"כ

38%

נמוכה בד"כ

אפונה ירוקה

24

0%

-

-

0%

-

בורגול[2]

25

16%

-

-

16%

-

גריסים

30

87%

93%

גבוהה בד"כ

53%

-

חומוס

39

54%

80%

-

35%

נמוכה

חיטה

42

60%

78%

גבוהה בד"כ

18%

נמוכה בד"כ

כוסמת

10

94%

100%

גבוהה

75%

-

סובין

6

0%

-

-

-

-

עדשים אדומים

36

75%

63%

גבוהה בד"כ

40%

נמוכה בד"כ

עדשים ירוקים

37

17%

67%

גבוהה

2.5%

-

פול

23

96%

100%

גבוהה

90%

גבוהה בד"כ

פופ-קורן

55

22%

100%

-

11.5%

נמוכה בד"כ

שומשום

24

46%

100%

נמוכה

27%

-

שיבולת שועל

30

20%

25%

נמוכה

15%

נמוכה

שעועית לבנה

61

6%

-

-

5%

נמוכה

שעועית אדומה

25

44%

75%

נמוכה

38%

-

 


 


[1] . הבדיקות באורז המלא נערכו בעיקר בתקופת הקיץ החמה. לכן התוצאות אינן מדויקות. ולמעשה נראה ששכיחות החרקים נמוכה יותר.

[2] הבורגול הוא גרגרים גרוסים. הגריסה גורמת להיווצרות אבקה רבה, שאינה מעידה כלל על נגיעות בחרקים.