מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 12

אלול תשנ"ו - תשרי תשנ"ז

 
 

חוברת חגיגית לכבוד חנוכת בנין הקבע של המכון

 

תוכן העניינים

דבר המכון       

 

הרב יגאל קמינצקי שליט"א                                                                                הרב האזורי לחבל עזה וראש המכון

 

דברי ברכה

 

הרה"ג אברהם אלקנא כהנא שפירא שליט"א                                                                            הרב הראשי לשעבר

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                                 הרב הראשי לשעבר

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                                  הרב הראשי לרמת גן ונשיא המכון

מר אהרון צור                                                                                                           יו"ר המועצה האזורית חוף עזה

 

פסקי הלכה

 

דיני תרומות ומעשרות                                                                                הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

הגות

 

על שלושה חגים העולם עומד                                                                                                            הרב צבי שורץ

 

מאמרים הלכתיים

 

בדיקת אתרוג בזכוכית מגדלת (תגובה)                                                                                                 הרב דוד כהן

מהי ערבה                                                                                                                           הרב יהודה הלוי עמיחי

עני היכול לקבל מעשר עני                                                                                                          הרב עזריאל אריאל

 

מאמרים קצרים

 

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה                                                                                       הרב עזריאל אריאל

זמן הפרשת תרו"מ בתמרים                                                                                                       הרב אהוד אחיטוב

 

תשובות קצרות

 

כשרות הלולב הקנרי                                                                                                                    הרב יגאל הדאיה

אתרוגי מרוקו                                                                                                                               הרב יגאל הדאיה

 

תגובות

 

דייג לשם הנאה                                                                                                                         הרב יעקב אפשטיין

 

חינוך

 

סיור בגן המצוות                                                                                                                       הרב משה הרשטיק

תכניות המדרשה בבניין הקבע                                                                                                                 גדעון נאור

 

בדיקות מעבדה

 

סימני נגיעות בקטניות ובגרעינים                                                                                      מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בחומוס מעובד ונסיונות בניקוי חסה                                                                      מעבדת מכון התורה והארץ