מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 26

לתוכן הגיליון

כסלו- טבת תשנ"ט

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

בימים ההם בזמן הזה                                                                                                                     הרב דורון ותקין

 

הגות

 

יהודה המכבי                                                                                                                             הרב שלמה אבינר 

           

 

מאמרים הלכתיים

 

מופלא הסמוך לאיש בהפרשת חלה                                                                                            הרב יעקב אפשטיין

 

הפרשת חלה מעיסה שנחלקת לילדים                                                                                    הרב יהודה הלוי עמיחי

 

טעם טבל שהתערב בתבשיל                                                                                                     הרב עזריאל אריאל 

 

כביש חוצה ישראל

 

ישוב הארץ - בינוי או שדות                                                                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

עקירת עצים לצורך כביש חוצה ישראל                                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סקירה מדעית

הפאסיפלורה (שעונית סגולה)                                                                                                               מאיר פרנקל

הפאסיפלורה - דינה לערלה                                                                                                           הרב יואל פרידמן

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרב שלמה אבינר                                                                              רב הישוב בית אל וראש הישיבה עטרת כהנים

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                   רב העיר רמת-גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                      רב היישוב עטרת

 

הרב יעקב אפשטיין, הרב יהודה הלוי עמיחי,

הרב דורון ותקין הרב יואל פרידמן,

מאיר פרנקל                                                                                                                              מכון התורה והארץ