מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 27

לתוכן הגיליון

שבט- אדר תשנ"ט

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

משום כבודה של ארץ ישראל                                                                                                          הרב יואל פרידמן

 

מידע הלכתי

 

ערך מחצית השקל וערך הפרוטה                                                                                          הרב יהודה הלוי עמיחי 

 

הגות

 

לערכיות החקלאות בישראל                                                                                                              הרב דורון ותקין

           

סקירה מדעית

 

רימת זבוב הפירות בפירות הדר                                                                                                            מאיר פרנקל

 

סיכום סיור בשטחי גידול אסנה ופטל                                                                                                      מאיר פרנקל

 

מאמרים הלכתיים

 

פטל אילן או ירק                                                                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

 

פטל אילן או ירק (תגובה)                                                                                                                הרב יואל פרידמן

 

בדיקת חרקים בהצפה במים                                                                                                       הרב אהוד אחיטוב

 

הלכות כלאי זרעים                                                                                                                 הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סקירת ספרים

 

חוות בנימין ח"ג                                                                                                                           הרב גבריאל קדוש

 

מהנעשה במכון

 

הכנס השנתי למצוות התלויות בארץ

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב גבריאל קדוש, הרב אהוד אחיטוב,

הרב דורון ותקין, מאיר פרנקל                                                                                                   מכון התורה והארץ