מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 30

לתוכן הגיליון

אב- אלול תשנ"ט

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

פירות גלות ופירות גאולה                                                                                                             הרב גבריאל קדוש

 

הגות

 

ט"ו באב                                                                                                                                    הרב יעקב אפשטיין

 

מאמרים הלכתיים

 

תפילת נחם                                                                                                                          הרב יהודה הלוי עמיחי

 

יום טוב שני בגוש קטיף                                                                                                                   הרב יהודה זולדן

 

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תשובה)                                                                                         הרב עזריאל אריאל

 

תשובות קצרות

 

בצל שעבר עליו הלילה                                                                                                           הרב יהודה הלוי עמיחי

 

קמח מלא שנמצאו חרקים בחיטים                                                                                              הרב אהוד אחיטוב

 

סקירה מדעית

 

חרקים בירקות קפואים                                                                                                 במעבדת מכון התורה והארץ

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                                      ראש ישיבת רעננה

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                     רב היישוב עטרת

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין, הרב גבריאל קדוש, הרב אהוד אחיטוב                 מכון התורה והארץ