מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 34

אדר ב' - ניסן תש"ס

 

תוכן הגליון

 

מאמר מערכת

 

פורים - נצחיות ושלמות התורה                                                                                                   הרב גבריאל קדוש

 

לזכרה של דקלה אלואי (ארזי) ז"ל

 

לדמותה של דקלה ז"ל                                                                                                                             עמי גיאת

דברי הספד ופרידה לדקלה אלואי                                                                                                              יובל ארזי

ספורה של אמא                                                                                                                                       רות ארזי

 

הגות

 

כי לא נעשה כפסח הזה                                                                                                                   הרב צבי שורץ

 

מאמרים

 

הכנת הקרקע לבנייה בשמיטה                                                                                                     הרב יעקב אריאל

 ספקות במעשר עני                                                                                                                      הרב יואל פרידמן

 חלה שהתערבה בעיסה                                                                                                            הרב אהוד אחיטוב

 

פסקי הלכה

 

הלכות תולעים                                                                                                                             הרב יגאל הדאיה

 

כשרות

 

למהדרין מן המהדרין                                                                                                                   הרב יהודה עמיחי

צרכנות בשמיטה