מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 36

תמוז - מנחם אב תש"ס

 

תוכן הגיליון

 

מאמר מערכת

צפית לישועה                                                                                                                              הרב גבריאל קדוש

 

הגות

צופים לירושלים                                                                                                                             הרב יהודה זולדן

 

מאמרים

שמירה על מקום המקדש בזה"ז                                                                                    הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מצוות פאה                                                                                                                                    הרב שמואל דוד

הפרשת תרו"מ מתמרים                                                                                                           הרב מרדכי עמנואל

היתר המכירה בזה"ז                                                                                                                        הרב אריה לוין

 

כשרות

חדש אסור מן התורה                                                                                                                 הרב יעקב אפשטיין

 

תגובות

למהדרין מן המהדרין                                                                                                                             הרב שוואב

למהדרין מן המהדרין                                                                                                                       הרב זאב ויטמן

למהדרין מן המהדרין                                                                                                             הרב יהודה הלוי עמיחי

 

פסקי הלכה

הל' תולעים                                                                                                                                  הרב יגאל הדאיה

 

חינוך

לומדת מחשב לשנת השמיטה                                                                                                                 גדעון נאור