מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 36

לתוכן הגיליון

תמוז - מנחם אב תש"ס

 

גדעון נאור

"ענין שמיטה"

לומדת מחשב לשנת השמיטה

 

    השימוש בלימוד ע"י מחשב הוא תחום שהולך ומתפתח בשנים האחרונות גם ביהדות.

    הלימוד הוא יחידני, בעל תגובה מהירה ומאפשר גיוון רב בצורות ההוראה. לעומת אמצעים ויזואליים אחרים, הלומדות מספקות לתלמיד אפשרות (אומנם מוגבלת יחסית להוראה פרונטלית) למשובים מידיים המאפשרות לתלמיד להפעיל חשיבה עצמית ולשנן את הנלמד.

    לעומת זאת יש לזכור שהלומדה לא יכולה ולא אמורה להחליף את ההוראה המעמיקה בכיתה או התמודדות עם חומר למידה בצורה עצמאית (כגון עבודה או לימוד עצמאי).

 

    לקראת שנת השמיטה הפיקה מדרשת התורה והארץ תוכנת מחשב המכילה לומדה על יסודות השמיטה, משחק אינטראקטיבי - "מנהל אוצר בית דין" ומאגר מידע ממוחשב לצרכנות בשמיטה.

 

    מטרת הלומדה היא להפגיש את התלמיד עם ההלכות והמושגים השונים הקשורים לשנת השמיטה בצורה חווייתית ומעניינת.

    השיעור הראשון עוסק בטעמי השמיטה. ארבעה שיעורים העוסקים בהלכות הקשורות לשביתת הארץ דיני ההפקר, איסורי מלאכות מן התורה ומדרבנן וטיפול בעציצים.

    חמישה שיעורים העוסקים בפירות השביעית מהם "פירות שביעית", דיני קדושת הפירות, אוצר בית דין, גזירת ספיחין וביעור פירות שביעית.

    השיעור האחרון עוסק בהיתר המכירה.

 

    השיעורים ערוכים בצורות שונות ומגוונות לימוד מדורג, משחקי זיכרון והתאמה, סיפור וכדו', כך שיווצר גיוון תוך כדי הלימוד.

 

    המשחק "מנהל אוצר בית דין" מדמה את דרך פעולתו של "שליח בית דין". התלמיד מקבל "מינוי" מ"בית הדין" לנהל את בית האוצר הוירטואלי הנמצא במחשב. על ה"מנהל" לספק לצרכנים את פירות  השמיטה במחירים המתאימים להוצאות הקטיף וההובלה של הפירות לחנות.

    תוך כדי המשחק התלמיד נשאל ע"י המחשב שאלות על המושגים וההלכות אותן הוא הכיר בלומדה. אם התלמיד אינו מפגין בקיאות בשאלות הוא נאלץ להפסיק את המשחק.

 

    מאגר המידע לצרכן מיועד לצרכן הקונה פירות וירקות בשוק וחסר לו מידע על אופן גידולה של התוצרת.

    מאגר המידע בא להורות מתי קימת סבירות חקלאית להימצאותם של פירות  וירקות שחלים עליהם דיני השביעית בשוק.

    ניתן למיין את התוצרת על פי סוג התוצרת פירות, ירקות גרגירים ותבלינים,

    או על פי דיני השביעית פירות רגילים, פירות שחלים עליהם דיני קדושת שביעית, ירקות שחלה עליהם גזירת ספיחין וזמן הביעור. המיון על פי הדינים נעשה בהתאם לחודש המבוקש (מתשרי תשס"א ועד אלול תשס"ב).