מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 48  

תמוז-אב תשס"ב

תוכן הגיליון

 

מאמר מערכת

 

אהבת חינם לארץ                                                              הרב דורון ותקין

 

הגות

 

לאמץ לבבות לאמונת אמת                     הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא

 

חורבן ובניין משום קדושה בארץ ישראל                                הרב צבי שוורץ

 

מאמרים

 

שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה                        הרב אברהם סוחובולסקי

 

נטע רבעי בגידולי חממה                                          הרב יהודה הלוי עמיחי

 

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות ייצוא                         הרב אהוד אחיטוב

 

גדר חיה בין חצרות                                                      הרב יעקב אפשטיין

 

תגובות

 

רגב נוסף באדמה                                                                 יצחק רקנטי 

 

רשימת המשתתפים

 

הרב אהוד אחיטוב                                                        מכון התורה והארץ

הרב יעקב אפשטיין                                                       מכון התורה והארץ

הרב דורון ותקין                                                             מכון התורה והארץ

הרב אברהם סוחובולסקי                                               מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי                      חבר ביה"ד לענייני ממונות קרית ארבע

                                                                                   מכון התורה והארץ

יצחק רקנטי                              מנהל בית ספר לתקשורת "מעלה", לשעבר

 

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא                           ראש ישיבת מרכז הרב

                                                                    הרב הראשי לישראל, לשעבר