גיליון מ' - תשס"ד


מסות
סיון הר-שפי / בסוד חלום
דורית שריר / שליחותו של הפניקס

סיפורים
יונתן מאיר / מעשה בציפור על הר וקבצן אילם
יונתן מאיר / מעשה בנפילה וארבעה דליים
לארי לפקוביץ / ערב שבת בירושלים

אמנות
חדוה קליין / ציור
אורה זינגר / ציורים

מאמרים
תמרה תדיר / אורה זינגר: 'הירוגליפים' ו'אלמנטים רוטטים'
יעל לוין / בדמיך חיי
שמחה רז / אמרות רבי מנחם מנדל מקוצק

שירים
חדוה קליין / סולם יעקב - חלום ישראל
נתן גרינבוים / שירים
נתן גרינבוים / הצצה
רחמים מלמד-כהן / לחיות
אלישבע גנור / השב נא
שושנה אידל / שירים
יוני סטנלי / ספיחי אור עם ערוב היום
רות נצר / שירים
נסים פרנקו / שירים
נסים פרנקו / לרחל
דודו אייל / שכונתי
דודו אייל / שירים
אורה זינגר / ירוק אפור נוגעים
אורה זינגר / כי מעולם ועד עולם
שרה זמירה איזקס / שירים
שרה דיצה קורצ'י / שירים