הרעיון המשיחי

מדרש סעודת לויתן / י. ד. אייזנשטיין
מדרש סעודת גן עדן / י. ד. אייזנשטיין
מדרש תחיית המתים / י. ד. אייזנשטיין
אותות המשיח / י. ד. אייזנשטיין
פרקי משיח / י. ד. אייזנשטיין
אגדת משיח / י. ד. אייזנשטיין
גן עדן; גיהינום / י. ד. אייזנשטיין
מלחמות מלך המשיח / י. ד. אייזנשטיין
איגרת תימן / רבי משה בן מימון
תבנית בית המקדש / רבי שלמה אבן-וירגה
הרעיון המשיחי בהשקפת חז"ל / ד"ר אברהם ארזי
הרעיון המשיחי במקרא / עמוס חכם
שתי הנוסחאות של "והיה באחרית הימים" / ד"ר חיים גבריהו
מסורת אחרית הימים - והמלך המשיח / אשר וייזר
תנועות משיחיות לפני חורבן הבית השני / שמואל חגי
הרעיון המשיחי ביהדות ההלניסטית / ד"ר יהושע עמיר
האמונה המשיחית בימי הבית השני / פרופ' דוד פלוסר
המקדש בתקופת בית שני / שמואל ספראי
התנועות המשיחיות של אלרואי, מולכו והראובני / חיים שוארצבוים
דוד הראובני (קטעים) מוצאו, לשונו, ותעודתו / פרופ' א.ש. יהודה
התנועה השבתאית / הרב מרדכי פירון
תנועות משיחיות בתימן / אברהם יערי
משיח בן דוד ומשיח בן יוסף / שמעון תודר
הציפייה למשיח בתורת החסידות / בצלאל לנדוי
מקדש העתיד לאור ההלכה / הרב שלמה יוסף זוין
על בנין בית המקדש וכניסה להר הבית / הרב שלמה חיים הכהן אבינר
ימות המשיח במשנתו של הרמב"ם / הרב א. הילביץ
מאמר תחיית המתים / רבי משה בן מימון
חישוב קיצין לאור ההלכה / ישראל תא-שמע
משמעות הגלות במקרא / יהודה אליצור