Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

27/11/2022  מה בין עיון מחדש וסתירת הדין לערעור / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

22/11/2022  פודקאסט חדש - תורת הנאום - רטוריקה מאת פרופ' יהודה איזנברג
22/11/2022  המבט המגוון על הקשת / אליעזר יסלזון
22/11/2022  ר' אליעזר והמכוער / רפי ועקנין

 

21/11/2022  ספר שמות, א-יא: מבחן בקיאות / דהאן ירדן
21/11/2022  ספר שמות, א-יא: מבחן בקיאות עם תשובות / דהאן ירדן
21/11/2022  שמואל א, פרקים א-ג: דף עבודה / דהאן ירדן
21/11/2022  ספר יהושע , א-יא: מבחן בקיאות / דהאן ירדן
21/11/2022  ספר יהושע , א-יא: מבחן בקיאות כולל תשובות / דהאן ירדן

 

20/11/2022  תביעה להחזרת הילדים למקום מגורי הצדדים לאחר התרחקות האם למקלט / החלטה מבית הדין האזורי באשקלון

 

17/11/2022  זכות הורה גרוש להעתיק את מגוריו ואף להגר לארץ אחרת; השיקולים לקביעת המשמורת והיחס בין זכותו האמורה של ההורה לבין המשמורת / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
17/11/2022  זכויות בני זוג, איש בנכסי חברו, על פי ההלכה ועל פי החוק – שעבוד וזכות לאיזון ולא עלות; תוקף החוק, הלכתית, כמנהג; השיקולים לקביעת דרך האיזון / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
17/11/2022  השיקולים והתנאים במתן היתר לאם משמורנית לעבור עם הבת המשותפת למגורים מרוחקים ממקום מגורי האב / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

16/11/2022  שמות פרק א: שעבוד מצרים / בן דרור צביקה
16/11/2022  שמות פרק ב: דף עבודה / בן דרור צביקה

 

15/11/2022  חלוקת דירה לפי הרישום / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
15/11/2022  הזכאות לכתובה שלא נמחלה למרות התחייבות למחול עליה; / פסק דין מביצת הדין הגדול בירושלים

 

08/11/2022  חיוב אשה בגט בהיעדר שלום בית / פסק דין מבית הדין האזורי בחרובות
08/11/2022  פשרה בחיוב כתובה מספק / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות

 

07/11/2022  קביעת מקום הדיון בתביעת גירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף יח עמוד א: כהן גדול שהרג אדם אחר / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף יח עמוד ב: כהן גדול שהרג אדם בשוגג / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף יח: דף עבודה על הגמרא / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף יט עמוד א: ינאי המלך ושמעון בן שטח / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף יט עמוד א: כהן גדול / שווץ ישראל
31/10/2022  http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/schevz-sanherin19b3.docx
31/10/2022  http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/schevz-sanherin19b3.docx
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף יט עמוד ב: המגדל יתום בתוךם ביתו ... - טבלה / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כ עמוד א: דוד ואבנר - דף עבודה / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כ עמוד ב: דוד המלך / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כא עמוד א: נשי דוד - דף עבודה / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כא עמוד ב: שאלות חזרה לבוחן / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כב עמוד א: סוגיית המלך - דף עבודה / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כו עמוד ב: דף עבודה / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כו: קשר רשעים / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כז עמוד א: מומר - דף שאלות ותשובות, הכנה לבוחן / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כז עמוד א: עד זומם - דף עבודה / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כז עמוד ב: קרוב פסול לעדות / שווץ ישראל
31/10/2022  גמרא, סנהדרין דף כט: שאלות חזרה לבוחן / שווץ ישראל

 

26/10/2022  הלכות תלמוד תורה - שו"ע + רמ"א - חידון / דניאל בוחבוט
26/10/2022  חידון על פרקי אבות / בוחבוט דניאל

 

25/10/2022  מצוות הקהל - ההלכה כמגזרת מהמקראות / עזרא בלוק
25/10/2022  מצוות תפילין - ההלכה כנגזרת מהמקראות / עזרא בלוק
25/10/2022  מצוות תפילין - ההלכה כנגזרת מהמקראות / עזרא בלוק
25/10/2022  מצוות תפילין - ההלכה נגזרת מהמקרא / עזרא בלוק
25/10/2022  חג הסוכות והימים הנוראים / עמירם דומוביץ

 

24/10/2022  מעודכן !!! דפי עבודה לתלמיד לכיתות י-יב, לפי תוכנית הלימודים לבגרות, מאת עמירם דומוביץ

 

23/10/2022  כלים הלכתיים ואופן הקניינים כדי להתאים לחוק כאשר יורשים גם נכדים ונכדות קטינים / החלטה מבית הדין האזורי בבאר שבע
23/10/2022  הוראה להעברת חלקה של האשה בכספי פנסיית שירות קבע ישירות לידיה / החלטה מבית הדין האזורי באשקלון
23/10/2022  טל הוכחת שיתוף בדירה להשקעה שנקנתה בתקופת הנישואין מכספי ירושה / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון

 

18/10/2022  בירור יהדות והיתר נישואין למאומץ / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות