Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

10/10/2023  הטוען ששב וקידש את גרושתו ואין ראיות לדבריו / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  השיקולים בבקשת סעד זמני לצמצום חיוב מזונות / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  השתת צווי הגבלה על סרבן גט ללא זימונו שוב לסידור גט ולמרות טענתו כי לא קוימה הסכמה לבחינת אפשרות השבת שלום הבית בסיוע פסיכולוג מומחה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  זיהוי כוונת ''שיתוף ספציפי'' והגדרת ''מועד הקרע'' – מדדים ותבחינים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

09/10/2023  דחיית בקשה לביטול הסכם על רקע מצב נפשי מעורער / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
09/10/2023  
09/10/2023  חיוב כתובה בבעל שסילק את אשתו מהבית ומשרך דרכו עם נשים זרות / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה

 

08/10/2023  התחייבות בהסכם גירושין להעביר דירה השייכת להורים / פסק דין מבית הדין האזורי באריאל
08/10/2023  חיוב כתובה באשה שאינה חייבת בגירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

28/09/2023  הבהרת דיין את פסקו, מידיעתו, ללא תגובה לבקשת ההבהרה / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
28/09/2023   הוראות בשיקול דעת רחב בדבר הסדרי מכירת נכס משותף על בסיס הסכמים וקיזוזי חובות / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
28/09/2023   היתר חשש ממזרות מכוח פקפוק בכשרות עדי הקידושין; סברת מקח טעות בקידושין בשל ''עקרות הדדית''; תלייה בגוי ופקפוק בדין ''יכיר'' בשל היות ''האב'' ''נוגע'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
28/09/2023  הסכם שנטען כי נעשה שלא ברצון חופשי ולא הובן וכי היה רק למראית עין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

27/09/2023  משמורת הבת כשהאם עברה לעיר אחרת ונטל הוצאות הנסיעות / פסק דין מית הדין האזורי בירושלים
27/09/2023  אי־הרשאת ערעור משלא נכללה בבקשת הרשות תשתית לכאורית לנטען בה / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  בעל שהותר לו לשאת אישה שנייה – היורש הוא את אשתו הראשונה? / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  דחיית בקשה לביטול החלטה ולדיון בתביעות נוספות בהיותה משוללת עילה עובדתית ומשפטית / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  דחיית בקשה שלא לפרסם החלטה קודמת והשערה מופרכת בדבר סיבת היתר הפרסום / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  ''דין כעין פשרה'' בכתובה כשספק אם ''תרומת'' האישה לפירוד שקולה כ''מרידה הדדית'' / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  דרישת צד להכרעה בענייני הרכוש על פי דין תורה בניגוד לבקשתו ולהסכמתו הקודמת לפסיקה על פי חוק / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  איזון כספים שהעביר האיש לאביו, לאחר מועד הקרע, למרות הטענה כי העברתם הייתה פירעון חוב ובהסכמה שבשתיקה וכי שיקול צדק מחייבים לא לאזנם / פסק דין מבית הדין הגדול ביורשלים

 

18/09/2023  גר קטן שנולד מישראל וביצית של נכריה (pdf) / הרב שניאור פרדס - ראב"ד בית הדין נתניה
18/09/2023  גירוש הגר ובנה מבית אברהם, ודמותה של הגר כאם / יהושע מנחם רוזנברג

 

13/09/2023  לוח דינים ומנהגים לשנת תשפ"ד בהוצאת היכל שלמה

 

06/09/2023  האם יש לנכות מס ריווחי הון משווי החברה לצורך איזון נכסים / נימוקים לפסק הדין מבית המשפט האזורי בתל אביב יפו
06/09/2023  מתן רשות ערעור, תוך חיוב בהפקדת ערובה, בנושא קביעת סמכות לדון במזונות קטיניםq / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלילם
06/09/2023  חלוקת רכוש ודחיית תביעה לשיתוף ספציפי / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
06/09/2023  חלוקת רכוש ודחיית תביעה לשיתוף ספציפי / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
06/09/2023  באלו נסיבות ייתן בית הדין צו הסרת חיסיון רפואי / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

04/09/2023  דחיית בקשה משותפת לגירושין בלי בירור יהדות ובלי גט / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה
04/09/2023  האם ניתן להסתמך על נתוני העתק )Data Big )בדיני נפשות כברפואה: עמדות הלכתיות ורפואיות? / ירון בן זכאי
04/09/2023  האם ניתן להסתמך על נתוני העתק Data Big בדיני נפשות כברפואה: עמדות הלכתיות ורפואיות? / חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה מאת ירון בן זכאי
04/09/2023  האם יש לנכות מס ריווחי הון משווי החברה לצורך איזון נכסים / נימוקים לפסק הדין מבית המשפט האזורי בתל אביב יפו

 

03/09/2023  הקדש שכונת עץ חיים / פסק דין מבית הדין תל אביב יפו
03/09/2023  דחיית בקשת האב להפחתת מזונות; הטלת קנסות בנסיבות של ניכור הורי מהאם / החלטה מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

31/08/2023  טענת חוסר שפיות בחתימת הסכם. גדרי שוטה בהלכה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
31/08/2023  דיון באמצעות היוועדות חזותית / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
31/08/2023  חובתו של בית דין אזורי לפעול על פי הוראות ביה''''ד הגדול יסודותיה בדין חיוניותה וחריגיה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

30/08/2023  משה אמת ותורתו קהילה / יונתן ברנשטיין

 

29/08/2023  השמיים שבתוכי / רחל ששון

 

28/08/2023  קונטרס בעניין ציור של ידים על הקבר כראיה לכהונה מאת הרב חיים ו. וידאל

 

23/08/2023  מזונות קטני קטנים צדקה או חיוב / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
23/08/2023  דחיית טענת הפחתת מזונות בגין קבלת קצבת ילד נכה / פסק דין מבית הדין האוזרי באשקלון
23/08/2023  מראי מקום ללימוד יומי לשנת תשפ"ד / נספח ללוח דינים ומנהגים

 

20/08/2023  סידור גט כשהסדרי ראיית הילדים במתכונת "נסטינג" / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות

 

09/08/2023  חיוב הוצאות בדין תורה - עקרונות / החלטה מביצת הדין הגדול בירושלים
09/08/2023  סמכות בית הדין להכריע בעניין ''מורדת'' על אף ההשלכות שיש לכך גם ביישום הסכם שנקבע כי הוא יידון בבית המשפט / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

08/08/2023  חופש הרצון - פודקאסט על מידת שליטתו של האדם על עצמו, יצריו וסביבתו.
08/08/2023  זוג שחזרו לחיות יחד והאיש נפטר האם תיחשב האישה לאלמנה / קונטרס מאת הרב חיים ו. וידאל

 

07/08/2023  כנסת הקולות / אסתר קאפח
07/08/2023  עגנון מסווה את טרונייתו כלפי שמים / יצחק יפין
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות