Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

31/05/2022  חשש ממזרות מדין ''יכיר'' נגד החזקה / פסק דין ונימוקים מבית הדין לענייני יוחסין בבאר שבע

 

24/05/2022  חיוב גט בגין מאיסות אישה בבעל פירוד ממושך ומשניכר כי פני הצדדים לגירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
24/05/2022  מניעת העברת דיון למותב אחר כשכל עילתה היא טענות פסלות לפי מהותן אם את הללו יש לדחות; / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
24/05/2022  הסכם מתנה בין בני זוג כמבסס קניין ומוכיח כוונת שיתוף אף ללא רישום / ערעור מבית הדין הגדול בירושלים
24/05/2022  האם הבעל רשאי לעכב את הגט בטענה שערכאות בארה''''ב היטו את דינו / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

18/05/2022  מזונות קטני קטנים צדקה או דין / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
18/05/2022  קביעת בעלות דירה שנקנתה ע''''י שעבוד נכס אחד הצדדים / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות

 

12/05/2022  ''הפה שאסר'' בהתקיים תביעה ומחוץ לביה''''ד בענין הלוואה לצורך רכישת נכס / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

11/05/2022  פרשנות הסכם גירושין שיש בו ספק בסעיף הוויתור בפנסיה / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
11/05/2022   לא כל איום מוגדר כאונס כדי לבטל הסכם; האינטרס בשמירה על תוקפו של הסכם שאושר / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

09/05/2022  היתר נישואין -כהונה / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי ברחובות
09/05/2022  ריח הגט בגט שניתן לחומרא / פסק דין מבית הדין האזורי בטבריה
09/05/2022  דחיית תביעה לביטול הסכם / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

08/05/2022  קווים להסכם שבית הדין יאשרו / החלטה מבית הדין האזורי בנתניה
08/05/2022  בן ישראלית מנכרי שנכתב שם אביו הנכרי בגט / נימוקים מבית הדין האזורי בנתניה
08/05/2022  דחיית טענה לפגיעה מינית בבת לאחר דיון מעמיק וירידה לפרטים / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
08/05/2022  הליך ישוב סכסוך לצורך תביעה לביטול הסכם / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
08/05/2022  כתובה במי שתבעה גירושין לאחר אירוע אלימות / פסק דין מבית הדין תל אביב יפו

 

04/05/2022  היתר בת לקהל למרות עקרות אביה, לכאורה ודבריו כי אינה בתו / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
04/05/2022  דין ספק חללה לכהן בזמן הזה / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע - הרכב יוחסין
04/05/2022  חיוב מאומד, מטעם ''דין כעין פשרה'' וכחלופה לחיובי שבועה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
04/05/2022  מזונות הילדים – תשלום פעוטון, צהרון ומחציות / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
04/05/2022  היתר לקהל במי שטוענת שזינתה תחת בעלה אך נתעברה לאחר גירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע - הרכב יוחסין

 

03/05/2022  חטיפתו של השופט וינדהם / פרופ' יהודה לפידות
03/05/2022  בחודש שבט, תפילה / שושנה אידל
03/05/2022  שישה שירים חדשים / שרה זמירה איזקס
03/05/2022  נסיון / ניסיון

 

10/04/2022  תוקף צו גילוי מסמכים המופנה לבית הדין הרבני / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים

 

29/03/2022   מי מפחד ממשפט עברי - ד"ר מיכאל ויגודה / פודקאסט
29/03/2022  מדינה יהודית ודמוקרטית - ויגודה, ברק, אלון ושקד / פודקאסט
29/03/2022  מיהו יהודי: בג"ץ רופאייזן ושליט / פודקאסט
29/03/2022  האם מוצדק להקים ישובים ליהודים בלבד? – בג"ץ קעדן / פודקאסט

 

24/03/2022  חיוב גט מדין רבנו ירוחם ודחיית בקשת האיש לדון בעילות נוספות מיותרות / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
24/03/2022  שכר כונס נכסים שלא השלים את מלאכתו / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

20/03/2022  ביקורת הרשות השופטת – בין חופש הביטוי לבין זילות בית המשפט וביזיונו / אביעד הכהן
20/03/2022  רישום פטנט על המצאה שהומצאה על ידי מכונת בינה מלאכותית / מיכאל ויגודה
20/03/2022  על "זכות העמידה" ועילות סף דיוניות במשפט העברי / אביעד הכהן

 

16/03/2022  הגדרת ''צורכי הילדים'' וחיוב האב במזונותיהם על פיה – מקורות, עקרונות ויישום; / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
16/03/2022   חזקת חוב לצד ג'' שאכן חוב הוא ובר־איזון וחובת הראיה על הטוען אחרת; שיטות הפוסקים בספק הלוואה או מתנה ובנאמנות ''חנווני על פנקסו''; מוחזקות במה שביד שליש/ פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
16/03/2022   טענת ''מום'' ו''מקח טעות'' בשל הזדקקות האישה לתרופה פסיכיאטרית; הפשרה בטענות הדדיות למרידה, בהעדר ראיות, ויסודותיה ההלכתיים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

15/03/2022  תוקף הכתובה לאחר התחייבות למחול עליה אך ללא מחילה בפועל; דרך הדיון בבקשה לסתירת דין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
15/03/2022  דין ספק חללה לכהן בזמן הזה / פסק דין מבית הדין האזורי באר שבע בהרכב יוחסין
15/03/2022  קביעת גדר חיוב האב במזונות קטנים מעל גיל שש, על פי שיטת הרשבא / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

13/03/2022  חיוב כתובה במעשה כיעור וגדרי עוברת על דת / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות
13/03/2022  חיוב בהוצאות משפט / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

07/03/2022  מגילת אסתר על פי רש"י וחז"ל – פרק א / פרנקל אמנון
07/03/2022  מגילת אסתר על פי רש"י וחז"ל – פרק ב / פרנקל אמנון
07/03/2022  מגילת אסתר על פי רש"י וחז"ל – פרק ג / פרנקל אמנון
07/03/2022  סמכות בית הדין בתביעה כרוכה של אזרח, גם אם אינו תושב, בהתקיים זיקות שדי בהן כדי לראות בו ''יהודי בישראל'' / פסק דין מיבת הדין הגדול בירושלים
07/03/2022  סמכויות בית הדין ליישום ואכיפת הסכם שאישר בנוגע להסדרי שהות,/ פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

06/03/2022  בעלות וחלוקת אתר אינטרנט / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות