רשב"ם לשמות פרק לח

פרשת פקודי

שמות פרק לח

פסוק כא
אלה פקודי -
חשבון הכסף והזהב והנחשת.

פסוק כה
וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו' -
כי השש מאות אלף בקע לגלגלותם שלש מאות אלף שקלים ומנה כ"ה שקלים ומנה של קודש כפול היה חמשים שקל, והככר ששים מנה, הרי לכל ככר ג' אלפים שקל, ולמאת הככר ג' מאות אלפים שקל.

הפרק הבא