מזבח העולה במבט מהצד

לחץ על פריט כדי לראות אותו בהגדלהחזרה לתוכן המשכן וכליו