המנורה

לחץ על קנה המנורה כדי לראות את מבנהוחזרה לתוכן המשכן וכליו