קיר רוחב של המשכן (מערבי)

לחץ על הקיר כדי לראות את מבנה הקרשיםחזרה לתוכן המשכן וכליו