פרשת שופטים

פרשה ה: פרשת שופטים
א [הוו זהירין בדין]
ב [מינוי שופטים ושוטרים]
ג [עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח]
ד [שמרו את הדין ואני אשמור נפשותיכם]
ה [השוטר צריך להיות נקי מעוון]
ו [שש המעלות בכיסאו של שלמה להזכיר עשיית משפט צדק]
ז [במשפט צדק שמו של ה' מתקדש]
ח [מלך לא דן ולא דנין אותו]
ט [עונשם של ישראל שביקשו מלך]
י [גודל החטא והעונש על לשון הרע]
יא [ישראל מבקשים את מלכות ה' עליהם]
יב [דברים שאמרו מפני דרכי שלום]
יג [ה' הסכים עם משה שפתח בשלום]
יד [יהושע קורא למלכי כנען לשלום]
טו [ראה כמה הוא כוחו של שלום]