פרשת ניצבים

פרשה ח: תפילה ותורה
א [כוחה של תפילה]
ב [ברכות התורה]
ג [התורה לא בשמים היא]
ד [שכר קיום המצוות]
ה [בזכות התורה העולם קיים]
ו [לא בשמים היא]
ז [חביבין ישראל שנתנה להם תורה]