פרשת האזינו

פרשה י: האזינו השמים ותשמע הארץ
ב [כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה]
ג [הקב"ה נתן כוח ביד הצדיק]
ד [האזינו השמים ותשמע הארץ]