וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כָל חָי / אגדות רבה בר בר חנה

 

רשימת המפרשים – אגדות רבה בר בר חנה

 

ברשימה זו נכללים פרשני אגדה שפירשו בצורה שיטתית את אגדות רבה בר בר חנה, וכן מחברים שכתבו ספרים מיוחדים על אגדות אלו (השתדלנו לציין את המהדורה הקדומה ביותר של כל ספר).

כמו כן הבאנו רשימת מאמרים העוסקים באגדתות אלו.

בהמשך הבאנו את הצילומים של שערי הספרים שברשימה. בספרים בהם לא נזכרו אגדות רבב"ח בעמוד השער, הבאנו את השיוך המתאים מתוך הספר (שער פנימי, עמוד ראשון באגדתות וכד')

הספרים מופיעים לפי סדר הא"ב. בתחתית כל צילום מופיעים פרטי המחבר – מקום מגורי המחבר, שנות חייו, כינויו (בשורה העליונה), וכן שנת ההדפסה ומקומה.

להלן רשימת הספרים:

 

שם הספר

שם המחבר

1

אבן לב

ר' יהודא ליב ב"ר אברהם עבר יפה

2

אבן שהם

ר' רפאל ב"ר משה נתן רובנשטיין

3

אבן שהם

ר' משה ב"ר יהודא

4

אור חדש

ר' אלעזר דוד סופר ב"ר אברהם יהושע אורינשטיין

5

אור יעקב

ר' חיים שלמה זילבערמאן

6

אורח ישרים

ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין

7

אמרי יהודה

ר' יהודה (אריה) ליב ב"ר אליעזר וואהל

8

אמרי שפר

ר' אליעזר ב"ר זאב

9

אמת ליעקב

ר' יעקב ב"ר יעקב משה לורברבום

10

באר רחובות

ר' אהרן אלעזר ב"ר בונם פאשקוס

11

בכורי ענבים

ר' שמעון יצחק במהרי"צ הלוי פינקלשטיין

12

בן חלד

ר' חיים קנאלר

13

בן יהוידע

ר' יוסף חיים ב"ר אליהו עבדאלה

14

בניהו

ר' יוסף חיים ב"ר אליהו עבדאלה

15

גבולת בנימין

ר' בנימין ב"ר שמחה הכהן רפפורט

16

דברי דוד

ר' דוד טעבלי קצינלינבוגן

17

דברי שלום

ר' שלום ב"ר אשר איזראלסון

18

דרוש לחיי הכהן

ר' יוסף ב"ר יואל הכהן

19

דרכי נועם

ר' שמואל ב"ר אליעזר

20

דרש משה

ר' משה ב"ר שבתי שעפטיל איטלמן

21

האריאל

ר' גבריאל ליב ב"ר נתן הלוי דעסויער

22

זיז שדי

ר' יהודה ליב ב"ר משה אהרן שמואל קרעמיניץ

23

זכרון אפרים

ר' אפרים ב"ר שמעון קאניטאפסקי

24

ח"א למהר"ל

ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל

25

חידושי אגדות

ר' שמואל אליעזר הלוי איידלש

26

חידושי הריטב"א [המשך]

ר' יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי

27

חכימא דיהודאי

ר' עזריאל יצחק ב"ר אהרן גולדשמיד

28

טוב ראיה (מאמרי הראי"ה)

ר' אברהם יצחק בשלמה זלמן הכהן קוק

29

ילקוט הגרשוני

ר' גרשון ב"ר משה שטרן

30

ילקוט שלמה, חידושי המלבי"ם

ר' שלמה ב"ר בצלאל דריליך

31

כלילת יופי

ר' אליעזר ב"ר זאב

32

כפתר ופרח

ר' יעקב ב"ר יצחק לוצאטו

33

כרם בנימין

ר' בנימין מאיר ב"ר אלחנן מגיד

34

לבנימין אמר

ר' בנימין זאב וואלף ב"ר שמואל קעלין הלוי באסקוויץ

35

ליקוטי מוהר"ן

ר' נחמן ב"ר שמחה מברסלב

36

מגילת סתרים

ר' דוד ב"ר אריה ליב לידא

37

מדרש פנחס

ר' פנחס ב"ר שמואל

38

מוצאי מים

ר' חיים הירשענזאהן

39

מטה אהרן

ר' דוד אהרן וישנעוויץ

40

מנורת בצלאל

ר' בצלאל ב"ר דוד צבי בייראק

41

מנחם צבי

ר' צבי הירש ב"ר שמעון דייטש

42

מנחת יהודה

ר' יהודה צבי גלברד

43

מנחת כהן

ר' מכאל ב"ר ברוך הכהן כ"ץ

44

מעשה רב

ר' משה ב"ר בנימין

45

מפענח נעלמים

ר' אלעזר דוד סופר ב"ר אברהם יהושע אורינשטיין

46

מרבה עצה

ר' יהושע אייזיק ב"ר יחיאל שפירא-חריף

47

משאת משה

ר' משה צבי ב"ר יעקב הכהן איידעלשטיין

48

נבואות דרבב"ח

ר' יעקב שמעון ב"ר מאיר שטרנשוס

49

סיפורי רבב"ח (אנגלית)

ר' יהודה דוד אייזענשטיין

50

עוללות אפרים

ר' שלמה אפרים באהרן

51

עיני בנימין

ר' בנימין חיים ב"ר יוסף אלפרשטיין

52

עמוד השחר

ר' שמעון ב"ר דוד אופנהיים

53

עמודי בית יהודא

ר' יהודא אסא ב"ר מרדכי הלוי הורוויץ

54

עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף [המשך]

ר' חנוך זונדל ב"ר יוסף

55

עקרי הדת

ר' אפרים יצחק פרייסקעל

56

פירוש על כמה אגדות

ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן קרמר – הגר"א

57

פלא יועץ

ר' יצחק ב"ר בנימין זאב שמאלעוויטש

58

פרט ועוללות

ר' יעקב ב"ר אשר גאלדמאן

59

פרס אבות

ר' אברהם אבלי  ב"ר חיים מאיר זאב הכהן זעעלנפריינד

60

פתח עינים (חלק ו')

ר' בן ציון רפאל הכהן פריצי

61

צפנת פענח

ר' אליהו גוטמכר

62

קונטרס דברי חכמים וחידותם

ר' אריה ליב ב"ר בנימין פיינשטיין

63

רפדוני בתפוחים [המשך]

ר' אליקים געץ ב"ר מאיר

64

רשב"ם

ר' שמואל ב"ר מאיר

65

שפה ברורה

ר' שרגא פייבל ב"ר משה סג"ל

66

תפארת ישראל

ר' ישראל ב"ר יעקב שיינקמאן

67

תפארת שלמה (יידיש)

ר' שלמה זלמן שטרן

68

ספר התפוח

ר' יוסף ב"ר משה בן אלאשקר

69

תקות עניים

ר' משה ב"ר אפרים סופר

 

רבב"ח באמנות:

 

70

רבה בר בר חנה

מאיר בן אורי

71

איורים (עלוני "אותיות")

שי צ'רקה

                                                                                                                                                      חזרה לתוכן