וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כָל חָי / אגדות רבה בר בר חנה

רשימת מאמרים

 

1.      "ויחלמו שניהם חלום" - הסיפור כחלום במעשי עגנון ובאגדות רבה בר בר חנה, שמואל פאוסט, בתוך: "בדרכי שלום" - עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזנברג, עמ' 152-133, עורך:  בנימין איש שלום, בית מורשה, ירושלים תשס''ז

2.      ניתוח הסיפור השני באגדות רבב''ח, יונה פרנקל, בתוך: "דרכי האגדה והמדרש", עמ' 258, יד לתלמוד – מסדה, גבעתיים תשנ''א [וראה שם עמ' 518].

3.      הקיטור היוצא מבלועי קורח- כרכא דקיטור, בן ציון לוריא, "בית מקרא", כתב עת של החברה לחקר המקרא בישראל, שנה אחת א-ב (כה-כו), תשכ''ו.

4.      פרשנות סיפורי רבה בר בר חנה- בין ראליה לאלגוריה, הרב יהודה פויסט, "שמעתין" בטאון המורים למקצועות הקודש 148-147, תשס''ב, עמ' 124.

5.      מדרש שלמה - המאור לאגדה - על מעשיות דרבב''ח, עמ' קיט ואילך, ביאור קצר עפ''י הרמב''ם  והמאירי, הרב שלמה צדוק, ירושלים תנש''א.

6.      רבה בר בר חנה: הסיפור הראשון, פרופ' שלום רוזנברג, בתוך: יוסי גרין (עורך), "ליקוטי שושנים", קובץ מאמרים לזכרה של שושנה לסקר ז''ל, ת''א תש''ס, עמ' 63-55.  

7.      "שבת בשבתו"- עלון לפרשת השבוע (בשנים תשס"ג-ד) בהוצאת מכון צומת. טור חודשי של

פרופ' שלום רוזנברג, פרשנות אקטואלית לכל אחד מן הסיפורים.

8.      מבט נוסף על סיפורי רבה בר בר חנה משה בר. דרך אגדה מכללת אפרתה כרך י' תשס"ז. ובמאמרים הנוספים שצויינו שם.

9.      משנת יוסף- שבעים דרשות ומאמרים, ד' מימרות של רבב"ח, עמ' קפו-קפט, הרב יוסף ליברמן, ירושלים תשנ"ח.

 

                                                                                                          חזרה לתוכן