תלמוד

קיץ תשס"ה, שאלון מס' 006001 - נספח

נ ס פ ח

קטע ממסכת "בבא מציעא"


לחזרה למבחן לחץ - כאן


            תוכן מבחנים באזרחות