סיבות אחרות להפלה / גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סיבות אחרות להפלה

מחבר: גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין

בקיצורים ובהשמטות.

תוכן המאמר:
עקב בעיות יוחסין
עקב בעיות סוציאליות, כלכליות וחברתיות

סיבות אחרות להפלה

 

עקב בעיות יוחסין

י. אם אישה הרתה לזנונים למי שהוא אסור לה באיסור כרת או מיתה, ועקב כך יש לעובר דין ממזר.

 

יא. יש מהפוסקים שהתירו לבצע הפלה. טעמם הוא שמדין תורה חייבת המעוברת מיתה, היא ועוברה עמה, ולפיכך העובר הוא בר קטילא. ויש שאסרו לבצע הפלה במקרה כזה.

 

יב. יש מי שהתיר הפלה לאשת איש שזינתה והרתה אפילו לגוי, שאז אין הוולד ממזר, אם חזרה בתשובה.

 

יג. פנויה שהרתה, לכל הדעות אסור להפיל את העובר, שהרי העובר כשר לבוא בקהל. אכן, במקום פגם משפחה, ביזיון וחילול השם, יש מי שנטה להתיר. כמו כן יש מי שנטה להתיר ההפלה בעובר פחות מארבעים יום, אם המשך ההיריון גורם לאישה משבר נפשי, ואי אפשר לשכנעה להמשיך את ההיריון ולתת את הילד לאימוץ. בכל מקרה ששוקלים היתר כזה, הוא מותנה בשיקומה של האישה, ובליווי צמוד וקפדני של אדם שייקח על עצמו את כל האחריות כדי לסייע לה שלא תמעד שוב ושוב.

 

יד. פנויה שהרתה ועומדת להינשא, ובעלה המיועד מוכן לחפות עליה באופן שיאמרו לכולם וגם לילד שייוולד שהוא אבי הילד, עדיף כך מאשר להפיל את העובר ואפילו בתוך ארבעים יום לעיבורה.

 

טו. אישה שנאנסה והרתה כתוצאה מכך, מותר לה לנקוט אמצעים למניעת השתרשות ההיריון מיד לאחר האונס, מדובר בדרך כלל על הפסקה בשלב מוקדם, ואין בה הפלה אלא השחתת הזרע, דהיינו מניעת השתרשות הביצית המופרית בתוך הרחם, על ידי גלולה מיוחדת או על ידי התקן תוך רחמי.

 

טז. ככלל, בת ישראל שנתעברה מגוי אסור לה לבצע הפלה. אבל אם מניעת ההפלה תגרום לה שלא תשוב לעמה ולאלוקיה, ובפרט אם מדובר לפני יום הארבעים לתחילת ההיריון, יש מקום לעיון נוסף.

 

יז. אישה הרוצה שילדיה יהיו כשרים בתכלית הכשרות, ובכל זאת נכשלה ונתעברה באיסור נִדה, אסור לה לבצע הפלה.

 

 

עקב בעיות סוציאליות, כלכליות וחברתיות

מאן דיהיב חיי יהיב מזוני.   (מלבי"ם, שמות טז, ה).

 

יח. אין כל היתר לבצע הפלה, גם לפני ארבעים יום של ההיריון, מתוך מניעים כלכליים וחברתיים, לא רק לשיטת הפוסקים שיש בהפלה איסור תורה, אלא אפילו לדעת הפוסקים שאין בהפלה אלא איסור דרבנן.