עבודות בתושב"ע לתלמודי תורה

עבודות בתושב"ע לתלמודי תורה

נערך ע"י ישראל יצחק הלוי איצקוביץ, מלמד מוסמך לגיל הרך