הוראת תושב"ע

הוראת תושב"ע

הוראת מסכת אבות באתר של עוזי פוקס

מבחנים ושאלות לעיון

תכניות לימודים בתושב"ע

משנה על פי נוסח כתב יד קופמן / בעריכת הרב דן בארי

מונחים ביהדות

פרקי משנה מעוצבים / הרב דן בארי

תוספתא מסכת פסחים/ הרב דן בארי

תוספתא מסכת הוריות / הרב דן בארי

תוספתא מסכת שביעית / הרב דן בארי

תוספתא מסכת ידיים / הרב דן בארי

פרקי תלמוד מעוצבים / הרב דן בארי

מדריכים למורה לתושב"ע

הוראת מסכת קידושין - דפי עבודה ומבחנים ביידיש מאת יעקב יוסף לאפפלער

רשימת ספרי לימוד

פורום להוראת תושב"ע

אתר הילפותות של מיכה ארליך

מולטימדיה