משנה על פי נוסח כתב יד קופמן / בעריכת הרב דן בארי
Title

משנה על פי נוסח כתב יד קופמן / בעריכת הרב דן בארי