משנה על פי נוסח כתב יד קופמן / בעריכת הרב דן בארי

משנה על פי נוסח כתב יד קופמן / בעריכת הרב דן בארי