יואל בן נון
סיוון תשע"ח
חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה
היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ
ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.
ערן מאיר
אלול תשע"ז
לקראת החורף והגשמים, על חיפוש מים בפרשיות האבות.
יהודה שביב
אלול תשע"ז
ראובן גפני
אייר תשע"ז
זיכרון תרבות וגיאוגרפיה סביב קבר אדמו"רי גור בשכונת מחנה יהודה בירושלים
יואל בן נון
כסליו תשע"ז
על פי נבואות חגי וזכריה