מחיר: 75 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-69-8:ISBN
על המחבר
ר׳ דוד
נולד בשיקגו, ארה”ב, בשנת 1931 ועלה ארצה בשנת 1957 יחד עם אשתו ברכה. במשך שנים רבות לימד הרב דוד פוקס (המכונה בחיבה ״ר׳ דוֹוִיד״) בישיבת נתיב מאיר כר״מ וכמחנך וכן בכולל מר"ץ, והטביע את חותמו בלבבותיהם של דורות רבים של תלמידים.
לנטוע שמים
פרקי חיים וחינוך - שיחות עם ר' דוד פוקס
דוד פוקס
234 עמודים | תשע"ו | 2016 | גודל 14x22 ס"מ |
כריכה קשה
במשך שנים רבות לימד הרב דוד פוקס (המכונה בחיבה ״ר׳ דוֹוִיד״) בישיבת נתיב מאיר כר״מ וכמחנך והטביע את חותמו בלבבותיהם של דורות רבים של תלמידים. דבריו נאמרו ונמסרו בשיחות ובשיעורים, בכיתות, בבתי מדרש, בחדרי מורים ובמפגשים אישיים. תורתו היא תורה שבעל פה הנובעת מהלב...
קראו עוד
המחנך כמלאך, כשליח / ד"ר אברהם ליפשיץ 7
הולדת הספר 9
סוד החותם / הרב חיים סבתו 11
ר' דוד פוקס — תחנות חיים 15
שיחה ראשונה: החובה להשתנות 23
'נתיב מאיר' 32
בכולל 'מר"ץ' ובישיבת 'חברותא' 34
הקמת 'לפניהם' 37
שיחה שנייה: הווי לומד מכל אדם 41
כמה יעלה לצבוע את הבית? 45
שיחה שלישית: ניכרים דברי אמת 49
ביקורתיות 64
להיות נאמן לעצמך 68
שיחה רביעית: תפילה 77
תפילה כהתקרבות 85
קבע ותחנונים 91
התנגשות עם תביעות החיים 94
שיחה חמישית: ארץ ישראל 97
קדושת ארץ ישראל 105
שיחה שישית: תורה ותורה שבעל פה 111
חכמה בינה ודעת — שלוש קומות בלימוד הגמרא 136
לשאול את הנשמה 139
גמרת שטיינזלץ ודפוס וילנא 144
ישיבת 'חברותא' — ללמד דרך סיפור 147
שיחה שביעית: רב ותלמידיו, אב וילדיו 153
ההיכרות עם ר' שלמה זלמן והקשר עמו 155
היכולת להודות בטעות 163
המורה כאדם, התלמיד כאדם 168
כשבוחרים בדרך אחרת 172
להתמודד עם הטעויות שלי 175
שיחה שמינית: פסיקת הלכה 185
להורות היתר בעצמי 191
שיחה תשיעית: חינוך והוראה, כוחו של סיפור 195
שניים שמצאו כדור 201
למידה עצמית והספק חומר הלימודים 206
כוחן של שאלות 207
שיחה עשירית: על החיים ועל המוות 213
במיתתם קרויים חיים 221
אל מול המוות — רות 223
נספח: תפילות שחיבר ר' דוד לרפואת נכדתו 233

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.