מחיר: 100 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-72-8:ISBN
על המחבר
ד"ר יצחק ש' רקנטי,
נכדו של אברהם ש' רקנטי,הוא טסריטאי, במאי ומפיק טלוויזיה תיעודית, העוסק במחקר ובהוראה של הממשק שבין מדיה, אמנות, חברה וחינוך של חזותיות במקורות היהדות. כן הוא עוסק במחקר יהדות שאלוניקי במאה העשרים ופועל להנחלת מורשתה.
עברי אנוכי
אברהם ש' רקנטי - משאלוניקי לתל אביב
ד"ר יצחק ש' רקנטי
400 עמודים | תשע"ז | 2017 | גודל 18x24 ס"מ |
כריכה קשה
ספר זה מסרטט את תולדות חייו של רקנטי - שנולד לקראת סוף המאה התשע עשרה ונפטר לקראת סוף המאה העשרים - על רקע תקופתו ועל רקע העיר שבה נולד וגדל. שאלוניקי הייתה לא רק מרכז רוחני ומקלט לנרדפים, אלא מרכז עצמאי ייחודי ואוטונומיה לאומית, עיר הנמל היחידה בעולם שבמשך שנים רבות שבתו בה הנמל והמסחר ביום השבת.
קראו עוד
שאלוניקי
פרק ראשון: ילדות ונערות..................................................13
פרק שני: החינוך היהודי בשאלוניקי בתחילת המאה העשרים..21
פרק שלישי: 'המכבי' ו'איל מכביאו'......................................31
פרק רביעי: 'התחייה'........................................................61
פרק חמישי: 'פרו ישראל'...................................................71
פרק שישי: הסתדרות המזרחי בשאלוניקי וביטאונה 'אל ג'ידיו'..107
פרק שביעי: התנועה הרוויזיוניסטית בשאלוניקי.....................128
פרק שמיני: יהודי שאלוניקי נדחקים אל מחוץ לה ..................176
פרק תשעי: כיבוש הים.....................................................205
פרק עשירי: יהודי שאלוניקי במלחמה על זכויותיהם..............215
פרק אחד עשר: עין לציון צופיה – העלייה משאלוניקי............220


תל אביב

פרק שנים עשר: הוא במזרח וליבו במערב – עולה חדש........239
פרק שלושה עשר: שאלוניקי לאחר עלייתו של אברהם רקנטי.273
פרק ארבעה עשר: שנות הארבעים, תל אביב......................290
פרק חמישה עשר: חבר הכנסת הראשונה..........................299
פרק שישה עשר: שליח ציבור עצמאי................................341
פרק שבעה עשר: לזכר קהילת שאלוניקי...........................349
פרק שמונה עשר: מאבקיו למען צביון יהודי במדינת ישראל..359


אחרית דבר.................................................................371
נספחים......................................................................373
רשימת מקורות...........................................................385
מפתח אישים.............................................................390

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.