מחיר: 55 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-42-1 :ISBN
על המחבר
ד"ר רון וקס
מלמד תורה שבעל פה, מחשבת ישראל וחינוך במכללת הרצוג באלון שבות ובמכללת ליפשיץ בירושלים. פרסם מחקרים בתחום הקבלה, החסידות והגות החינוך היהודי. ספרו בסוד היחוד: היחודים בהגותו הקבלית-חסידית של ר' חיים בן שלמה טירר מטשרנוביץ יצא לאור בשנת תשס"ו.
להבת אש קודש
שערים לתורתו של האדמו"ר מפיאסצ'נה
רון וקס
360 עמודים | תשע"ג | 2012 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
רבי קלונמוס קלמיש שפירא - 'האדמו"ר מפיאסצ'נה' - מן הדמויות המיוחדות בחסידות מזרח אירופה במאה העשרים, אדמו"ר נערץ, תלמיד חכם, מקובל...
קראו עוד
פתח דבר 13
א. שער תולדות אדם 19
ר' קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה – ראשי פרקים בתולדותיו 21
שביבי חיים 28
ב. שער הכתבים 35
כתביו של ר' קלונמוס 37
דרך הכתיבה 41
הסתירה שבכתיבה 43
כיצד ללמוד מספרים 46
מקורותיו של ר' קלונמוס וזיקתו לחסידות פולין 47
ג. שער ההקדמות 51
השבר בחסידות פולין בין שתי מלחמות העולם 53
הגורמים לשבר 58
הדרשה באספה הגדולה 59
ד. שער החסידות 65
מיהו חסיד ומהי חסידות 67
ה', העולם והאדם 69
הצדיק 74
מקומו של הצדיק בתורתו של ר' קלונמוס 74
חצר הצדיק בתפארתה 77
החברייא 81
מטרת החבורה 81
חבורת בני מחשבה טובה 84
כללי ההשתייכות לחבורה בספר 'הכשרת האברכים' 86
החבורה והרבי 90
ה. שער העבודה החסידית 93
ההתלהבות וההתרגשות 95
נחיצות ההתרגשות 95
ההתלהבות בחסידות 97
נפש גלויה 100
בין התרגשות להתלהבות ותפקיד הגוף 102
הקושי להשיג התרגשות והתלהבות 105
הדרכים להשגת ההתרגשות 106
עבודה בפשיטות 106; דע את עצמך – חשיבותה של המודעות
העצמית 107; מחשבה חזקה 111; השימוש במחשבה – בין פיאסצ'נה לחב"ד וקרלין 113; בין מחשבה לחכמה 117; אופן השימוש
במחשבה 118; מחשבה חזקה ודמיון 119; דרכי לימוד תורה, אגדה וקבלה 120; שתיית יין 120; הניגון והריקוד 121
הדמיון 123
תפקיד הדמיון 123
מדוע עוסק ר' קלונמוס בדמיון? 124
הדמיון בהגות היהודית 125
הדמיון והנבואה 125; הדמיון בקבלה 126
הדמיון כגורם שלילי 129
שימושי דמיון יוצר 132
השימוש בדמיון בחסידות 137
הדמיון אצל ר' קלונמוס 140
הדמיון ככוח המצייר שבנפש 140; ציור הדמיון מסוגל לעורר
רגשות 141; הדמיית המקדש 142; דמיון פשוט ודמיון מחדש 146; הדמיה בעת לימוד תנ"ך ואגדה 147; הדמיה של מסירות נפש 150; ציור יום המיתה 152; עצבות ומרירות 155; הדמיה של שם הוי"ה 158; שימוש בדמיון בהתפתחות אישית ותיקון המידות 162; על הזיות של הבל (פנטזיות) 163
ו. שער התפילה 167
הקושי בעבודת התפילה 169
קודם התפילה 170
השקטת המחשבות הזרות 170
גילוי השכינה שבקרבו 181
בזמן התפילה 186
התפילה בהתפעלות 186
סימנים 188
כוונות התפילה 189
הדמיה בעת התפילה 193
התבודדות 195
הנס הגדול 197
לאחר התפילה 199
רצוא ושוב בתפילה 199
השפעת התפילה 200
התפילה בגטו 202
תפילה להנכחת האל 202
כשאי-אפשר לצעוק בקול 205
ז. שער הנבואה 209
הקדמה 211
עבודת הנבואה 211
מדרגות בנבואה 213
היעדר הנבואה כיום 214
חכמי התורה שבעל פה כמקובלים וכנביאים 215
הקבלה כהמשך הנבואה 216
קבלה, חסידות ונבואה 216
חסידות ועבודת הנבואה 217
וניבאו בניכם ובנותיכם 219
פיתוח כוח המדמה כהכשרה לנבואה 221
לקרוע את המסך ולראות את ה' 223
מטרת החבורה – לראות את ה' 225
המחשבה על הנוכחות האלוהית 226
בעיית ההגשמה 231
ראיית האל והקבלה הנבואית 235
במראה ולא בחידות 237
ח. שער החינוך 241
מבוא 243
הגדרת החינוך ומטרתו 243
ירידת המחנך אל התלמיד 246
העברת האחריות אל הנער 248
חינוך מתוך שמחה, אהבה וגישה חיובית 249
התמודדות עם קשיי הנער בגיל התבגרותו 250
תיקון המידות 253
הדרכות מעשיות בכיבוש היצר ובתיקון המידות 262
ט. שער הפנימי: מבט לעולמו האישי של ר' קלונמוס 269
הכתיבה האישית 271
התבוננות במעבר השנים ובגיל המתקדם לאטו 272
האם מוכן אני להיפטר מן העולם 273
הרגשות בעת סעודה שלישית: דבקות וצעקה, שיברון לב ושמחה 274
התהפכות בשעת חנוך ספר התורה 276
לדבר אל העולם 278
ייסורי אב ובנו 278
י. נספחים 283
נספח א: שימוש בדמיון מודרך לאור תורתו של ר' קלונמוס 285
הקדמה 285
לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים 286
הפגת כעס 288
יום הולדת 288
כיצד מתפללים? 289
קשה היא עבודת התפילה... 290
הכנה לתפילה והתמודדות עם מחשבות זרות 292
מסע לבית המקדש 294
הדמיה של פסוקי דזמרא 296
נספח ב: עדות ברוך דובדבני במשפט אדולף אייכמן 300
נעילה 305
מקורות 307
ספרי ר' קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה 307
פרסומים אודות ר' קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה
ותורתו 307
הערות 311
מפתחות 352

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.