שיטת הבחינות של הרב מרדכי ברויאר
קובץ מאמרים ותגובות
עורך: יוסף עופר ויהונתן יעקבס
371 עמודים | תשע"ב | 2012 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
הקובץ בעריכת יוסף עופר כולל מאמרים שנתפרסמו במשך למעלה מארבעים שנה בבימות שונות, לצד כמה מאמרים חדשים...
קראו עוד
עם הספר 7
חלק ראשון: מאמרי הרב מרדכי ברויאר
אמונה ומדע בפרשנות המקרא (א) 15
אמונה ומדע בפרשנות המקרא (ב) 28
לימוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים 54
אמונה ומדע בנוסח המקרא 71
תורת התעודות של בעל שאגת אריה 92
כיצד צריך ללמוד את המקרא מנקודת מוצא של יראת שמים? 110
יישוב המקרא על פי פשוטו 146
על ביקורת המקרא 156
לימוד תורת ה' על פי ביקורת המקרא 169
יחסה של נחמה ליבוביץ אל מדע המקרא 187
חלק שני: תגובות והשגות
אמונה ומדע בפרשנות המקרא (תגובות) 201
ש"ה ברגמן - קירוב עולמות רחוקים - החרדים וביקורת המקרא 217
ר"י צבי ורבלובסקי - מדע המקרא כבעיה דתית -
ניסיון בירור טיפולוגי של גישות ופתרונות 224
שלום רוזנברג - חקר המקרא במחשבה היהודית הדתית החדשה 238
אוריאל סימון - הערות למאמר 'לימוד פשוטו של מקרא -
סכנות וסיכויים' 250
מרדכי ברויאר - תשובת המחבר 253
צבי קורצווייל - תורה מן השמים
בפרספקטיבה נאו-אורתודוקסית 257
עמוס חכם - על חקר המקרא, תורת התעודות ושיטת הבחינות 270
יואל בן-נון - תגובה לדברי עמוס חכם בעניין תורת התעודות
ושיטת הבחינות 277
שלום כרמי - הצגת הרב ברויאר ושיטתו הפרשנית 279
שניאור ז' ליימן - תשובה לרב ברויאר 287
אמנון בזק - 'שיטת הבחינות' מול ידיעת המציאות 295
מרדכי ברויאר - הפשט, הדרש והמציאות - תשובה לאמנון בזק 299
ישראל קנוהל - בין אמונה לביקורת 301
מרדכי ברויאר - 'תורה מן השמים' וביקורת המקרא -
תשובה לדבריו של י' קנוהל 306
משה ליכטנשטיין - אחת דִבר א-להים - שתיים זו שמעתי? 314
מרדכי ברויאר - ביקורת המקרא והאמונה בתורה מן השמים 327
משה ליכטנשטיין - תשובה 335
חלק שלישי: על השיטה ויוצרה
מרדכי ברויאר - כיצד גיבשתי את שיטתי בפרשנות המקרא? 341
"לא היה לי משבר אמונה אפילו לרגע" -
ריאיון עם הרב מרדכי ברויאר 351
מרדכי סבתו - על שיטתו הפרשנית של הרב מרדכי ברויאר 360

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.