תערוכת עבודות טלאים - quilts

נחמה יסלזון


לחץ על התמונה כדי לקבל הסבר עליה ולראותה בהגדלה


1.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9


לעמוד השער     על העבודות     רשימת העבודות