תערוכת עבודות טלאים - quilts

נחמה יסלזון

רשימת העבודות
חיתוך ותפירה בקווים ישרים, תיפורים חופשיים במכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים ישרים, אפליקציה בהדבקה של דמויות מבד ופריטי עץ שונים, תיפורים במכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים ישרים, אפליקציה ואפליקציה הפוכה ביד, תיפורים במכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים ישרים ועקלתונים, אפליקציה בהדבקה, אפליקציה ביד, תיפורים במכונה, בדי כותנה ומתכת מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים עקלתונים, אפליקציה בהדבקה, תיפורים במכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים עקלתונים, אפליקציה ואפליקציה הפוכה ביד, תיפורים במכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים עקלתונים, אפליקציה הפוכה ביד, תיפורים במכונה, בדי כותנה מסחריים וצבועים ביד, חוטים שונים.
חיתוכים חופשיים, אפליקציה בשכבות בשוליים פרומים, תיפורים כחיבורים במכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.
חיתוך ותפירה בקווים ישרים ועקלתונים, אפליקציה ואפליקציה הפוכה ביד, אפליקציה בהדבקה, העברת צילום, תיפורים ביד ובמכונה, בדי כותנה מסחריים, חוטים שונים.


לעמוד השער     על העבודות     כניסה לתערוכה