על מהדורה זו


רבנו בחיי היה הוגה הדעות השני בעם ישראל, שכתב ספר עיוני בנוי ומסודר, העוסק בנושאי אמונות ודעות. ראשון היה רב סעדיה גאון, בספר האמונות והדעות, ואחריו, ובמידה רבה תוך הסתמכות עליו והזכרתו - רבנו בחיי אבן פקודה.

חובות הלבבות נתקבל כספר יסוד ללימוד ענייני אמונה וחובות האדם בתחומי ההבנה וההכרה. רבנו בחיי פותח את חיבורו במסה פילוסופית - הלא הוא שער הייחוד, ורק לאחר מכן עובר להסביר את ענייני הרגש והאמונה.

מסה מפורטת על שיטתו של רבנו בחיי וסדר ספרו, ראה במאמר שכל ורגש בחובות הלבבות.

מהדורה זו של חובות הלבבות נבנתה על בסיס מהדורתו של א' צפרוני, ירושלים תרפ"ח. כמו כן השתמשנו במהדורת ברלין תרפ"ח, שנדפסה על פי מהדורת דוד סלוצקי.

בעריכת הספר עברנו לכתיב מלא, כדי להקל על הקורא בן זמננו. גם פסוקי המקרא נכתבו בכתיב מלא, בשל העובדה שאין במהדורה זו ניקוד.
מילים או מונחים שאינם מובנים לקורא בן ימינו, הוספנו את ביאורם בצדם, בסוגריים מרובעים. לדוגמה: העבודה [=שבועה].

סוגי הכותרות
כותרות הספר הן משני סוגים: כותרות שנכתבו בידי המחבר, ואלה מופיעות באות של כותרת. כותרות שנוספו בידי העורך, ואלה מופיעות [בסוגריים מרובעים].

עיצוב הספר נעשה בהתאם ליכולת העשירה של עיצוב אינטרנט - בדרך המרחיבה את הדעת ומקילה על הקורא להבין את הדברים.