שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
דפי עבודה, מבחנים ועוד (בפורמט word)
מבוא לירמיהו: משלי טבע וחקלאות בספר ירמיהו וישעיהו / פרופ' יהודה פליקס
מבוא לירמיהו: ימי ירמיהו / פרופ' א. מלמט
"פרקי היום בתנ"ך" - שיחות בספר ירמיהו / יהודה איזנברג
ספר ירמיהו בראי ההיסטוריה / ד"ר צפורה שויצקי
אור חדש על ספר ירמיהו - על יסוד מחקרים בנתיבותיו של הנביא בנוף מולדתו / נוגה הראובני
אגרת ירמיהו, מתוך הספרים החיצוניים - בתרגום פרנקל
ספר ברוך, מתוך הספרים החיצוניים - בתרגום פרנקל
ספר ברוך, מתוך הספרים החיצוניים - בתרגום פלסנר
ירמיהו הנביא וגולי עשרת השבטים / ישראל בן-שם (pdf)

מאמרים לפי סדר הפרקים
ירמיהו א: נביא לגויים נתתיך (קטעים) / אברהם אהוביה
ירמיהו א: הנביא ירמיהו על רקע נופו ותקופתו (קטעים)
ירמיהו א: "מן הכהנים אשר בענתות" או במסורת של צער / דב קמחי
ירמיהו א: דמותו של ירמיהו
ירמיהו ב: מה מצאו אבותיכם בי עול
ירמיהו ב: האבות והמנהיגים
ירמיהו ב-ג: על מערכת המטאפורות בירמיהו ב-ג / משה צפור
ירמיהו ג: פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו / יהודה אליצור
ירמיהו ד: מדוע נביאי השקר משכנעים?
ירמיהו ה: קיום העולם כעדות לקיום בורא
ירמיהו ו: ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב
ירמיהו ז: היכל ה' המה
ירמיהו ז: ארמית בנבואת ירמיהו / נ.ה. טור-סיני
ירמיהו ח: התופת וגיא בן הינום
ירמיהו ט: בין בני אדם, או מחוצה להם?
ירמיהו ט: בזאת יתהלל המתהלל
ירמיהו י: אותות השמים וההורסקופ
ירמיהו י: נבערו הרועים - וכל מרעיתם נפוצה
ירמיהו יא: שמעו את דברי הברית
ירמיהו יא: ירמיהו משוחח עם אברהם
ירמיהו יב: צדיק אתה ה', אך משפטים אדבר אותך
ירמיהו יב: רשע וטוב לו
ירמיהו יג: משמעותם של המעשים הנבואיים
ירמיהו יד: על הבצורת / ד"ר נח חכם
ירמיהו יד: העם שאהב לנוע
ירמיהו יד: תיאור הבצורת / נוגה הראובני
ירמיהו טו: מיהי יולדת השבעה?
ירמיהו טז: מה עווננו ומה חטאתנו
ירמיהו טז: הפחד מארץ צפון
ירמיהו טז: ארבעה פרקים מקבילים במקרא / הרב מרדכי יהודה ליב זק"ש
ירמיהו יז: דמותו של הבוטח בה'
ירמיהו יז: השבת בספר ירמיהו
ירמיהו יח: איך ידע העם מי מדבר בשם ה'?
ירמיהו יז: ירמיהו י"ז, א-ב; יחזקאל י"ד, ג-ד / מרדכי זר-כבוד (pdf)
ירמיהו יט: עבודת המולך בגיא בן הינום
ירמיהו יט: עבודת הקורבנות והמזבחות
ירמיהו כג: ארבעה פרקים מקבילים במקרא / הרב מרדכי יהודה ליב זק"ש
ירמיהו כג: איך יובחן נביא אמת מנביא שקר?
ירמיהו כג: איך מבין הנביא את דברי הנבואה?
ירמיהו כד: דימוי התאנים הטובות והרעות
ירמיהו כה: בבל או מצרים?
ירמיהו כו: ירמיהו לפני שופטיו
ירמיהו כו: נביא אמת או נביא שקר?
ירמיהו כז: "בבלה יובאו ושמה יהיו"
ירמיהו כח: פרשת הנביא - לקט מקורות
ירמיהו כח: ירמיהו וחנניה
ירמיהו כח: ויכוח ירמיהו וחנניה / רמב"ם
ירמיהו כט: המאבק עם נביאי השקר
ירמיהו לא, יד: מקום קבורת רחל - קובץ מאמרים
ירמיהו לא: הד לתוכחה בדברי ירמיהו
ירמיהו לא: מצא חן במדבר / נוגה הראובני
ירמיהו לב: מכירת השדה לחנמאל
ירמיהו לד: תפיסת ההיסטוריה בתנ"ך / יהודה אליצור
ירמיהו לד: מבחן האמונה בירושלים ערב חורבנה / יהודה אליצור
ירמיהו לד: הרהורים על ההגות ההיסטורית של המקרא / יהודה אליצור
ירמיהו לו: המגילה שכתב ירמיהו
ירמיהו לז: צדקיהו: קוים לדמותו של מלך חסר אופי
ירמיהו לח: ירמיהו בחצר המטרה
ירמיהו לח: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 25 (קבוצת מאמרים)
ירמיהו לט: עבד מלך הכושי
ירמיהו מ: גדליה בן אחיקם - לדמותו של מנהיג נאיבי
ירמיהו מא: מים רבים אשר בגבעון
ירמיהו מב: ויהי מקץ עשרת ימים
ירמיהו מד: ויכוח תיאולוגי בין ירמיהו לנשים במצרים
ירמיהו מה: ירמיהו וברוך בן נריה
ירמיהו מו: הקרב בכרכמיש על נהר פרת
ירמיהו מז: מי היו הפלשתים?
ירמיהו מז: ארץ פלשתים בנבואת צפניה / יהודה אליצור
ירמיהו מז: בטרם יכה פרעה את עזה / יהודה אליצור
ירמיהו מח: "באחרית הימים" / אשר וייזר
ירמיהו מח: ישראל ומואב
ירמיהו מח: משא מואב וכתובת מישע / יהודה אליצור
ירמיהו מט: האויב מדרום - אדום (קטעים) / ב"צ לוריא
ירמיהו נ: "חרב היונה" - לתולדותיו של מושג