ספר בראשיתפרשת בראשית
חומש בראשית - 'ספר התולדות'

פרשת נח

בין שתי בריתות

פרשת לך לך

ניסיון כפול

פרשת וירא
מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' (פרק י"ח)
קריאת הסיפור על אברהם והמלאכים בעקבות רשב"ם

פרשת חיי שרה
"שמה קֻבר אברהם ושרה אשתו" (כ"ה, י)
קבורת שרה במערת המכפלה

פרשת תולדות
"ויתרצצו הבנים" - סיפור לידתם ונעוריהם של יעקב ועשו כתשתית לבאות

פרשת ויצא

המפגש על הבאר (כ"ט, א-יב)

פרשת וישלח

שתיקה גדולה
סיפור מותה של רחל בעת לדתה (ל"ה, טז-כ)

פרשת וישב
סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור?

פרשת מקץ

סיפור יוסף ואחיו - נושאו ומגמתו

פרשת ויגש

"בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה..." (דברים י', כב)

פרשת ויחי

אפרים ומנשה - בין לוז לבין דרך אפרתה (מ"ח, א-כב)ספר שמותפרשת שמות
לידתו הכפולה של משה (ב', א-י)

פרשת וארא
ההבטחה שקוימה וזו שעדיין לא קוימה (ו', ב-ג)

פרשת בא

שאילת הכלים בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת

פרשת בשלח

המלחמה בעמלק (י"ז, ח-טז)

פרשת יתרו

"לא תחמד" - הדיבר העשירי וטעמו

פרשת משפטים

עבדות

פרשת תרומה

מזבח העולה ומעמדו ושאלת המבנה של פרשת תרומה

פרשת תצוה
פרשת עולת התמיד בחתימת ציווי עשיית המשכן (כ"ט, לח-מו)

פרשת כי תשא
הלוחות והעגל

פרשות ויקהל-פקודי
משכן ההיוועדות ומשכן העבודה ותפקידם הכפול של הכהנים


ספר ויקראפרשת ויקרא
החטאת והאשם - על אלו חטאים הם באים

פרשת צו

מנחת חינוך ומנחת חביתין - בדיבור אחד נאמרו (ו', יב-טו)

פרשת שמיני

'בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל' (פרק י"א)

פרשות תזריע-מצורע
"קְוֻצּותָיו תַּלְתַּלִּים שְׁחרות כָּעורֵב" (שה"ש ה', יא)
טעמי טומאת הצרעת ושאר הטומאות

פרשות אחרי מות-קדושים

"וְאִשָּׁה אֶל אֲחתָהּ לא תִקָּח לִצְרר לְגַלּות עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיּיֶהָ" (י"ח, יח)

פרשת אמור

פרשת המועדות - מבנה הפרשה ומשמעותו (פרק כ"ג)

פרשות בהר-בחוקותי
"וְסָפַר..."; "וְסָפְרָה..."; "וּסְפַרְתֶּם..."; "וְסָפַרְתָּ..." - ארבע מצוות הספירה שבתורה


ספר במדברפרשת במדבר

"הִדְרַכְתִּיךָ בְּמַעְגְּלֵי ישֶׁר" (משלי ד', יא)
שיטת עיגול המספרים במפקדי בני ישראל

פרשת נשא

פרשת סוטה (ה', יא-לא)

פרשת בהעלותך
המדברים במשה (י"ב, א-טז)

פרשת שלח

המעפילים (י"ד, לט-מה)

פרשת קרח
דתן ואבירם (ט"ז, יב-טו)

פרשת חוקת
מי מריבה (כ', א-יג)

פרשת בלק
סיפור חטא בעל פעור בחתימת פרשת בלק (כ"ה, א-יח)

פרשת פינחס
מתי נצטווה משה לעלות להר העברים ומתי נסמך יהושע על ידו? (כ"ז, יב-כג)

פרשות מטות-מסעי

היחיד והשבט בנחלת הארץ - הסיפור החותם את ספר במדבר (ל"ו, א-יב)


ספר דבריםפרשת דברים
הנאום הראשון בספר דברים: 'המבוא ההיסטורי' (פרקים א'-ג')

פרשת ואתחנן
זכרון ההתגלות בהר חורב בפרשת ואתחנן

פרשת עקב
מעשי ה' ובריתו עם ישראל - לדורם ולדורות עולם (י"א, ב-ז)

פרשת ראה

מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו

פרשת שופטים
"כִּי לא נַחַשׁ בְּיַעֲקב" (במדבר כ"ג, כג)
מחלוקת הרמב"ם וחכמי פרובנס בהגדרת איסור ניחוש

פרשת כי תצא

פרשת עמלק - מבנֶהָ ומשמעותו (כ"ה, יז-יט)

פרשת כי תבוא
הברית בערבות מואב

פרשות ניצבים-וילך

"הַקְהֵל" (ל"א, ט-יג)

פרשת האזינו
מבוא לשירת האזינו

פרשת וזאת הברכה

סיפור מיתתו של משה - הסיפור החותם את התורה