מבחנים ארציים בתנ"ך

מבחן ידיעות ביהדות - תנ"ך - התשס"ב

שאלות המבחן הארצי בויקרא מהשנים תשנ"ח-תשס"ב ממוינות לפי סדר פרקים

המבחן הארצי בספר ויקרא - התשס"ג
המבחן הארצי בספר ויקרא - התשס"ב
המבחן הארצי בספר ויקרא - התשס"א
המבחן הארצי בספר ויקרא - התש"ס
המבחן הארצי בספר ויקרא - התשנ"ט
המבחן הארצי בספר ויקרא - התשנ"ח
המבחן הארצי בספר ויקרא - התשנ"ז
מבחנים ארציים בספר ויקרא - ממ"ד, תשמ"ז-תשנ"א
מבחנים ארציים בספר ויקרא - ממ"ד, תשנ"ג-תשנ"ו

המבחן הארצי בספר במדבר - התשס"ג
המבחן הארצי בספר במדבר - התשס"ב
המבחן הארצי בספר במדבר - התשס"א
המבחן הארצי בספר במדבר - התש"ס
המבחן הארצי בספר במדבר - התשנ"ט
המבחן הארצי בספר במדבר - התשנ"ח
המבחן הארצי בספר במדבר - התשנ"ז
המבחן הארצי בספר במדבר - התשנ"ו
המבחן הארצי בספר במדבר - התשנ"ה
מבחנים ארציים בספר במדבר -ממ"ד, תשנ"ב - תשנ"ד

משה שאולזון, חוברת חזרה לפרושי רש"י לדברים (100 פרקים) - פורמט וורד
       (הורדת המסמך עשויה לערוך כדקה)
המבחן הארצי בספר דברים - התשס"ג
המבחן הארצי בספר דברים - התשס"ב
המבחן הארצי בספר דברים - התשס"א
המבחן הארצי בספר דברים - התש"ס
המבחן הארצי בספר דברים - התשנ"ט
המבחן הארצי בספר דברים - התשנ"ז
מבחנים ארציים בספר דברים - ממ"ד, תשנ"ג-תשנ"ו
מבחנים ארציים בספר דברים - ממ"ד, תשד"מ-תשנ"ב