ייעוץ למשודכים שיש להם בעיה רפואית / גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ייעוץ למשודכים שיש להם בעיה רפואית

מחבר: גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין

בקיצורים ובהשמטות

תוכן המאמר:
לפני הגעה למכון להתייעצות, האדם צריך לברר עם עצמו:
במקרה של בעיה רפואית

ייעוץ למשודכים שיש להם בעיה רפואית

 

נהלי מכון פועה

 

לפני הגעה למכון להתייעצות, האדם צריך לברר עם עצמו:

1.    האם הבעיה היא אישית או אצל אחד מבני המשפחה.

2.    האם מדובר בבעיה ידועה או בבעיה סודית.

3.    איך האדם עצמו חי עם הבעיה, וכיצד בעיה זו משפיעה על חיי היומיום שלו.

4.    איך האדם משער שבעיה כזאת עלולה להשפיע על חיי המשפחה שלו - עם בן הזוג, עם הוריו, עם ילדיו, עם המחותנים, וגם עם בני משפחה נוספים.

5.    גם אם מדובר בבעיה של האדם עצמו וגם אם מדובר בבעיה אצל בן משפחה - האם מדובר בבעיה תורשתית?

6.    אם הבעיה היא אצל אחד מבני המשפחה (כגון אח חולה) – עד כמה בעיה משפחתית כזאת עלולה להיות נטל על בני הזוג בשלב כזה או אחר.

7.    האם יש בן זוג מוצע כבר, או שמדובר במצב שלפני היכרויות.

 

במקרה של בעיה רפואית

1.    יש לאסוף את כל המסמכים הרפואיים ולהביאם לפגישה עם הרב.

2.    ישיבה של האדם השואל עם הרב על הנתונים. פשוט וברור שבפגישה דיסקרטית כזאת צריך להעלות ולספר את כל המידע, גם בנושאים היותר רגישים וגם בתחומים שנראים אולי פחות רלוונטיים.

3.    הרב מברר אצל הרופאים המתאימים על הבעיה ועל השלכותיה.

4.    הרב פונה למחלקה לגנטיקה כדי לברר את ההשלכות הגנטיות, אם ישנן כאלה, את חומרתן ואת מידת שכיחותן. יש לציין שעל אף פיענוח הגנום האנושי, לא ידוע מיקומה של כל בעיה תורשתית במערכת הגנטית, ומכאן גם לא אופן ההורשה ושכיחותה.

5.    ישיבה עם האדם ששאל על בעייתו לצורך הסבר הבירור הרפואי ומשמעויותיו.

6.    פסיקה הלכתית האם צריך לספר, מה צריך לספר, ובאיזה שלב.

7.    אם מדובר בשלב שבו עדיין אין בן זוג משודך, ניתן לייעץ לאדם באיזה כיוונים לחפש בן זוג. מתוך הניסיון המצטבר, ולאחר התייעצות עם גדולי ישראל, אנו ממליצים במקרים של בעיות להשתדך עם בני זוג שגם להם יש בעיה. גישה כזאת עשויה גם להקל על מציאת בן זוג, ויש בה גם יתרון לזוגיות בעתיד, למנוע תחושה של אחד מבני הזוג שהוא ויתר יתר על המידה.

8.    בבעיות מורכבות הרב ממליץ לאדם שלאחר שיספר לבן הזוג, יוכלו לבוא ביחד אל הרב במכון כדי לקבל הסבר מפורט ומאוזן על הבעיה.

9.    אם האדם עצמו מתקשה לספר על בעייתו לבן הזוג, יש אפשרות לבקש מרב המכון לספר על הבעיה.

10. אם הבעיה תורשתית ויודעים לזהות את הגן הבעייתי, יש אפשרות לבצע טיפולים רפואיים שימנעו בעיות תורשתיות אצל הילדים, כפי שיפורט לקמן בפרק על PGD בעמ' @. במקרה כזה הרב יסביר לשני בני הזוג את המשמעות הרפואית וההלכתית – מניעת הריון טבעי ולידת הילדים בהפריה חוץ גופית, בתנאים הרפואיים הנוכחיים.

11. במקרה של בעיה רפואית במשפחה, המקשה על השידוכים של בני המשפחה, יש אפשרות לקיים בירור רפואי וגנטי של הבעיה, ולשמור את הנתונים הרפואיים במכון פוע"ה. המשפחה תוכל להפנות את מי שהיא מעוניינת אל המכון, כדי לדווח לו שהבעיה אינה גנטית, או - במקרים שהבעיה גנטית, לדווח על המשמעויות האמיתיות של הבעיה. כמובן, כל דיווח כזה לשואל מותנה במכתב הפניה מצד האדם שעליו מספרים, המתיר לספר את הפרטים, וכולל גם ויתור על סודיות.

12. במידת הצורך, ועל פי בקשת בני הזוג, הרב יוכל להסביר גם לבני משפחה נוספים את המשמעויות של הבעיה הרפואית.

13. במקרה של צורך בטיפולי פוריות או בטיפולים רפואיים, ייתכן שתהיינה הוצאות כלכליות ניכרות. המכון ממליץ להקים מראש קרן שתירשם על שם בעל הבעיה הרפואית, כדי לאפשר את ביצוע הטיפולים בבוא העת. הקמת קרן כזאת עשויה גם לקדם את השידוכים.