הכינוס השנתי השני לרבנים ולרופאים בנושא גינקולוגיה, גנטיקה, פוריות ויילודים לאור ההלכה - הקדמת העורך / הרב יואל קטן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הקדמת העורך

מחבר: הרב יואל קטן

מתוך: הכינוס השנתי השני לרבנים ורופאים בנושא: גניקולוגיה, פוריות ויילודים לאור ההלכה

הקדמת העורך

ספר זה עוסק בעניינים העומדים ברומה של ההלכה, ובמוקד התפתחות מדהימה הקיימת בשטח הרפואה בנושאים שבהם עסק הכינוס השנתי השני לרבנים ורופאים על גינקולוגיה, גנטיקה, פוריות ויילודים. המטרה העיקרית של יוזמי הכינוסים האלו, כמו גם של המוציאים לאור של הספרים המביאים לפני הציבור את הדברים שנאמרו בכינוסים, היא לחזק את הקשר וההבנה בין הרופאים לרבנים, בין אלו שהקב"ה נתן להם את הידע והכוח לרפא ולסייע - ובין אלו התומכים והמכוונים, המייעצים והדואגים, אלו שציבור גדול לא יזיז את ידו ואת רגלו בעניין בעל חשיבות בלי לקבל את עצתם ואת ברכתם.
 
ומכאן יורשה לי, לאחר בקשת מחילה, להצטרף לקריאתם של כמה מהדוברים, תלמידי חכמים ורופאים, אל הרבנים והרופאים העוסקים בתחומים אלו: יש לשמור על הגבולות בין תחום לתחום; אל להם לרופאים להכריע ולהורות בענייני הלכה גם אם הם יודעי ספר, יראי שמים ומביני דבר, ואל להם לפוסקי הלכה לקבוע ולהחליט בעסקי רפואה גם כאשר הם מתמצאים בהם. רק שיתוף פעולה אמיתי בין שני הגורמים האלו יוכל להביא מזור וסיוע אמיתי, בריות גופא ונהורא מעליא וסייעתא דשמיא, לכל מי שזקוק להם בשעת צערו וכאבו, הגופני והרוחני; וכאשר הסיוע הזה מצליח בעזרת ה' להביא גם 'זרעא חיה וקיימא' - אין קץ לשכרם של כל המעורבים בכך.
 
אני רוצה להודות לכל אלו שסייעו להביא ספר זה לידי גמר, ובעיקר לידידי הרב יגאל ב' שפרן, העושה ומעשה בענייני תורה ורפואה, חינוך ואמונה. אני מודה לידידי הרב מרדכי הלפרין, מנהל מכון שלזינגר ועורך 'אסיא', ולצוות 'מכון שלזינגר' ובראשו מר עודד פלס, למתמלל המוכשר מר עמי שפיר, ולמסדר הספר ומתקינו לדפוס בטוב טעם מר יוחנן לוטפי. אחרונה חביבה - אני מודה לאשתי היקרה על יוזמתה ועל סיועה לכל אורך הדרך.
 
בעהי"ת, ר"ח כסלו תש"ס, שעלבים