הקדמת מנהל החינוך הדתי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הקדמת מנהל החינוך הדתי

הקדמת מנהל החינוך הדתי

 אל המעיינים והקוראים שלום רב,

 

טיפוח תלמיד קורא הוא צורך שאנו תובעים למלאו מזה שנים מספר. עד עתה לא עמדו לרשותנו דרכים לבחור מבין ספרי הקריאה את אלה המתאימים למשנתנו.

 

הקריאה היא ערך בסיסי בתהליך ההתפתחות וברכישת ההשכלה הפורמלית של כל התלמידים. בלעדיה אין אפשרות להשתלב במקצועות אחרים ולהתחנך כבני תרבות.

 

אנו צריכים לתור אחרי דרכים לחינוך לאהבת קריאה של יצירות ספרות איכותיות ולעיצוב עולמם הקיומי של התלמידים בהשפעת ערכים אנושיים.

 

חוברת זו היא פרי עמלו של הצוות ללשון ולספרות בבית הספר היסודי הממ"ד בראשותה של גב' אסתר קולומבוס ופרי עידודם של המפ"א מר ראובן מאמו, של פרופ' אפרים חזן המפמ"ר לעברית ושל המפקח המתאם על תכניות לימודים - ד"ר רחמים מלמד-כהן.

 

תודתי נתוני לגב' יהודית בדש מרכזת היחידה לאוריינות בחמ"ד ולצוותה ולכל מי שטרחו בהכנת כלי שימושי זה.

 

מתוך שאיפה ליצור אצל תלמידינו רצון לקרוא ולטפח מצידם ידידות עם הספרות היפה, אני קורא למחנכים להיעזר בהמלצות שבחוברת זו דרך קבע.

 

 

 בברכה,

 מתתיהו דגן

 ראש מינהל החינוך הדתי