הקדמת צוות המחברות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הקדמת צוות המחברות

הקדמת צוות המחברות

 

מתוך שפע ספרי הקריאה המוצעים כיום לקוראים הצעירים, הכנו רשימת ספרים מומלצים לקריאה, לתלמידי בית הספר היסודי הממ"ד.

בעבודתנו הנחתה אותנו ההכרה שרצוי לכוון את הילדים למיטב הקיים, כדי לפתח אצלם טעם ספרותי ולעזור להם ליצור תשתית תרבותית במגוון נושאים רחב ככל האפשר, זאת בתקווה שבעקבות קריאת הספרים הכלולים ברשימה זו תתרחב "ספרייתו" האישית של כל ילד.

 

הרשימה שלפניכם מעודכנת והיא כוללת יצירות ממיטב הספרות המקורית והמתורגמת, שנבחרו על פי קריטריונים כמו:

* קריטריון אומנותי-ספרותי (מההיבט הלשוני-תקשורתי ומההיבט האסתטי).

* קריטריון ערכי.

* קריטריון פסיכולוגי-ריגושי.

 

הספרים נוגעים בנושאים רבים כגון: אגדה ודמיון, סיפורי הרפתקאות, סיפורי חבורה, התמודדות של ילד דתי בחברה כללית, תולדות היישוב, עלייה וקליטה, שואה, עיבודים של מדרשי חז"ל, הילד החריג ועוד.

 

בעת הכנת הרשימות עמדו לנגד עינינו קוראים צעירים בבית הספר הממ"ד שעליהם להתמודד עם המציאות המורכבת של עולמנו.

 

בתהליך עריכת רשימת הספרים התחשבנו בהמלצות של תלמידים, של ספרניות ושל מורים. נעזרנו ברשימות ספרים שהוכנו בעבר.

שתיים או שלוש חברות מן הצוות קראו כל ספר וקיימנו דיונים רבים בדבר התאמת הספרים לאמות המידה שהוזכרו לעיל.

רשימה זו פתוחה לספרים נוספים ולספרים חדשים היוצאים לאור חדשים לבקרים.

חלוקת הספרים לקבוצות גיל (חטיבה צעירה: גן-א, ב-ג, ד-ה, ה-ו) נעשתה כדי לתת מסגרת, כעין קו מנחה גמיש למורים ולתלמידים. התלמידים יוכלו לבחור לעצמם ספרים על פי הרשימה המיועדת להם בהתאם לרצונם, להתעניינותם או בהתאם לנושא שבו הם עוסקים.

 

לכל שכבת גיל הכנו שתי רשימות: א. רשימה אחת כוללת את הספרים המומלצים ביותר. ברשימה זו – תקצירי    תוכן והערות הבהרה.

ב. רשימה נפרדת כוללת ספרים מומלצים נוספים.

 

תודות

מרבית המידע המלווה את רשימות הספרים נלקח מתוך הקטלוגים המנומקים (ספרי קריאה לילדים, קטלוגים מנומקים בעריכת גרשון ברגסון, משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, המדור לספרי ילדים), ועל כך תודתנו הרבה למר גרשון ברגסון וצוותו.

 

וכן תודה רבה למפמ"ר פרופ' אפרים חזן על שיזם וליווה את תהליך הכנת הרשימות, למפקח הארצי על החינוך היסודי הממ"ד מר ראובן מאמו על שליווה את עבודתנו, לפרופ' דב לנדאו על הערותיו המאירות, לדר' רחמים מלמד על הארותיו והצעותיו.

 

ותודה גם לגב' נירה פרדקין ולגב' רבקה שטובר על הערותיהן, למאירה אלדובי,לדליה קנר, לחגית איזקסון ולרינה הרשקו מהספרייה העירונית מאירהוף ב', לחגית טמיר מספריית ביה"ס הממ"ד בבית אל, לרחל לוין ולרבקה כהנא מהספרייה אזורית במתנ"ס בנימין, ולכל הילדים שקראו ספרים והביעו את התרשמותם בפנינו.

 

נשמח לקבל תגובות והצעות. כתבו לנו לפי הכתובת:

 

הצוות לספרות וללשון לבית הספר הממלכתי דתי

האגף לתכניות לימודים

משרד החינוך

ירושלים 91911