מגילת זכויות הקורא של ד' פנק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מגילת זכויות הקורא של ד' פנק

מגילת זכויות הקורא של ד' פנק

1. הזכות לא לקרוא

 

  2. הזכות לדלג על עמודים

 

  3. הזכות לא לקרוא ספר עד הסוף

 

  4. הזכות לקריאה חוזרת

 

  5. הזכות לקרוא כל דבר

 

  6. הזכות לשקיעה גמורה בטקסט

 

  7. הזכות לקרוא בכל מקום

 

  8. הזכות לדפדף

 

 9. הזכות לקרוא בקול רם

 

 

 10. זכות השתיקה