מוסר, מלחמה וכיבוש
דברים שנאמרו ביום עיון במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון
עורך: עמרם ינאי
90 עמודים | תש"ס | 1999 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה רכה
קראו עוד
מבוא – הרב יוסף צבי רימון 7
דברי פתיחה: יהושע ויהושע – הרב אהרן ליכטנשטיין 11
דברי המנחה: יהושע - מסד לישעיהו – הרב יהודה שביב 15
שאלת כיבוש הארץ בעקבות ערכי מוסר -
התבוננות בספר יהושע – הרב יעקב מדן 21
ספר יהושע - פשט ודברי חז"ל – הרב יואל בן-נון 35
מלחמה ושלום - יהושע וישעיהו – פרופ' שלום רוזנברג 47
על קריאה סלקטיבית בתנ"ך – דוד נתיב 61
נבואות לדורות כבבואה למציאות ההיסטורית – פרופ' אברהם גרוסמן 73

נספח:
נגד יהושע – ס' יזהר 83

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.