מחיר: 95
מסת"ב: 978-965-7086-33-9 :ISBN
על המחבר
אברהם גרוסמן
הוא פרופ' אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים,חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,חתן פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תשנ"ז וחתן פרס ישראל בחקר ההיסטוריה היהודית לשנת תשס"ג. בין ספריו הקודמים: חכמי אשכנז הראשונים(תשמ"א), חכמי צרפת הראשונים (תשנ"ה), חסידות ומורדות (תשס"א), רש"י (תשס"ו).
אמונות ודעות בעולמו של רש"י
אברהם גרוסמן
413 עמודים | תשס"ח | 2008 | גודל 14x22 ס"מ |
כריכה קשה
רש"י (ר' שלמה יצחקי) הוא אחת הדמויות האהובות והנערצות ביותר על בני העם היהודי בכל תפוצותיו. השפעתו על התרבות היהודית היא ייחודית...
קראו עוד
הקדמה 7
מבוא ביוגרפי 11
מבוא מתודי 43
פרק א: עם ישראל וגורלו ההיסטורי 61
עם ישראל וייחודו 61
תורה 78
ארץ ישראל 93
טעמי המצוות 112
נבואה 117
נסים 124
גלות וגאולה 134
אומות העולם 151
פרק ב: מידות והליכות 171
תפילה 171
אמת 180
ענווה וצניעות 190
בין אדם לחברו 209
שלום ופלגנות 224
חינוך 238
מנהג 262
יופי ושמחת חיים 269
פרק ג: חברה ומשפחה 278
תלמידי חכמים 278
פרנסים ומנהיגי ציבור 293
אנוסים ומשומדים 299
האישה 306
רשימת כתבי היד המשמשים בחיבור 352
רשימת המהדורות המשמשות בחיבור 354
רשימת הקיצורים וביבליוגרפיה 358
מפתחות 377

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.