מחיר: 100 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-59-9:ISBN
על המחבר
הרב ד"ר דניאל גוטנמכר
הוא מחנך בישיבת מקור חיים בכפר עציון ומרצה במכללה האקדמית הרצוג.
רחבה מצוותך
פרקי הכנה לחוויות המצוות
דניאל גוטנמכר
302 עמודים | תשע"ז | 2017 | גודל 22x28 ס"מ |
כריכה קשה
הספר רחבה מצוותך מבקש להתוות דרך לקיום מצוות מתוך התלהבות והרחבת הלב. המחבר מבקש לבסס את החוויה הרוחנית של קיום המצוות על שילוב בין הבנה שכלית...
קראו עוד
תוכן
פתיחה ............................................................................................................................. 7 .
חיי היום
1. קימה: נטילת ידיים..................................................................................................... 11 .
2. הכנה לתפילה: לרצות להתפלל .................................................................................. 29 .
3. תפילת שבח: לראות אור ויופי ולהתרומם.................................................................. 47 .
4. תפילין: כנפיים לאדם................................................................................................. 69 .
5. ארוחה: בציעת הפת ומוסר הסעודה .......................................................................... 93 .
6. אכילה: בשר וחלב, מצוות הכשרות ועולם החי הנכנס לאדם .................................... 115
7. הבית: מזוזה ועיצוב מרחב האדם.............................................................................. 133
8. ירח: מפגש חודשי בברכת הלבנה ............................................................................. 155
9. מקדש וכוהן: מצוות תרומה לקראת העתיד ............................................................. 173
חיי שנה
10 . קבלת שבת: יציאה לקראת כלה שאיננו רואים ....................................................... 195
11 . סעודות שבת: הסוד שבמאכלי השבת .................................................................... 213
12 . ראש השנה: לעלות בקול שופר............................................................................... 227
13 . סוכות: ענף ירוק ביד ............................................................................................... 243
14 . פסח: חיים עם חמץ, חיים עם מצה ואכילה מתוך חירות......................................... 261
15 . ספירת העומר: מה זה לספור ימים של עומר? ........................................................ 283
רשימת איורים ומקורות ............................................................................................... 301

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.