מחיר: 100
מסת"ב: 9789657086674:ISBN
על המחבר
אהוד (אודי) נאמן
נולד בשנת תש״ל, למד בישיבת ‘הר עציון׳ והוסמך לרבנות. סייע לישיבת ההסדר בירוחם בתקופת הקמתה, ושימש ר״מ בשל״פ באופקים. בעל תואר ראשון בחינוך ושני במחשבת ישראל. התקבל ללימודי תואר שלישי באוניברסיטת ‘בר אילן׳ וכתב הצעת מחקר על התפילה בהגותו של פרנץ רוזנצווייג. נפטר לאחר מחלה ממושכת בחג השבועות תשע״ה.
אמר ואש
שערים להגותו ולחייו של פרנץ רוזנצווייג
אהוד נאמן
395 עמודים | תשע"ו | 2016 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
פרנץ רוזנצווייג, אחד ההוגים היהודיים המיוחדים של המאה העשרים, נולד למשפחה מנוכרת ליהדות וכמעט שהמיר את דתו לנצרות. לאחר שבחר...
קראו עוד
תוכן העניינים

הקדמת העורך — איתן אברמוביץ 9
מבוא שערים 11
האיש וחייו 13; הגותו 15; כתביו 16; כוכב הגאולה 17; כוכב הגאולה — תוכן ומבנה 19; הספר אֹמֶר ואש 23; אל הקורא 24
שער ראשון: "עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה" 25
מבוא 27
פרק א: המוות ויראתו — המוות בחלק הראשון של כוכב הגאולה 30
מוות ופילוסופיה 30; המכלל 32; ניפוץ המכלל 34; אלוהים ועולם ואדם כמשלמים 34; האדם כאישיות והאדם כעצמיות 35; לידה ראשונה ולידה שנייה 36; כפל הפנים של המוות 37; מן המכלל אל המפגש 38; בריאה — המפגש בין אלוהים ועולם 39; צלם אלוהים 40
פרק ב: "עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה" 43
ההתגלות כאהבה 43; אהבת האוהב 43; שיר השירים 45; אהבת הנאהבת 46; האהובה והמוות 47; "וַאֲנִי תָמִיד עִמָּךְ" 49; חיי נצח 52; השחרור מיראת המוות 53
פרק ג: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" 57
גאולה 57; המיסטיקן 58; תשובה 59; מאהבת ה' לאהבת הרֵע 60; האסלאם — דת
החובה 63; העולם ההולך ובא 65; חיים 66; מלכות 67; סיום: הניצחון 70
שער שני: התגלות 75
מבוא 77
פרק א: יסודות עולם ההתגלות המקראי 81
ההתגלות כדו שיח בין נבדלים 81; אלילות ואימננטיות 83; האלילות, הפילוסופיה והחיים 85; בעיית ההאנשה 89; קרוב ורחוק 94; וי"ו החיבור 97; אמת ואמן 100
פרק ב: בריאה, התגלות, גאולה 103
ההתגלות והדעת 104; הנס וההתגלות 107; מן הסוד אל הנס 109; פרסום הנס
והנצחתו 110; מן הנס אל ההארה 111; השפה והדיבור 112; שפה ברורה 115
פרק ג: נקודות היסוד בהגותו של רוזנצווייג 117
עובדות 117; מעלה ומטה, ימין ושמאל 119; עובדה אפלה ועובדה מאירה 123;
שמות 125; שם ה' 129; ביטחון 132
שער שלישי: תפילה 139
מבוא 141
פרק א: התפילה בחלק הראשון של כוכב הגאולה 146
החיוניות האלילית והתפילה 146; מגיה ואלילות, תפילה והתגלות 147; על חודה של ה"א 149
פרק ב: התפילה בחלק השני של כוכב הגאולה 153
האילמות של עולם הבריאה 153; התגלות ודיבור 153; דו שיח של אהבה 154; תשובתה של האהובה 155; תפילת ההתגלות 161; תפילת הגאולה 163; הלל של גאולה 166; הללויה 167; מהרֵע אל המקהלה 169; שני סוגים של אנחנו 171; סיכום 174
פרק ג: התפילה בחלק השלישי של כוכב הגאולה 177
לנסות את ה' בתפילה 177; מעשה אהבה ומעשה תכלית 179; מעשה האהבה
והתפילה 180; עת רצון 181; תפילת החוטא 182; תפילת ההוזה 184; תפילת הכופר 187; תפילת המאמין 188; מהות התפילה 190; הנכחת הגאולה בתפילות הימים הנוראים 191; התפילה כאלטרנטיבה לפילוסופיה 194; היחיד והיחד בתפילת הציבור 196
סיכום: התפילה והחיים 201
שער רביעי: כבשון החיים היהודיים 205
מבוא: מן ההתבוללות אל החיוניות היהודית 207
המפגש עם יהדות המזרח 207; הארנק הריק והירושה המפוארת 209; השיבה אל החיים היהודיים 213; הבית — מקור אחדות הדם והרוח 216
פרק א: אופייה של ההתגלות היהודית 218
היהדות בחלק השני 219; מגבלותיה של ההתגלות הפרטית 220; התגלות ובריאה 221; הלידה לתוך ההתגלות 223; ההתגלות האישית וההתגלות הציבורית 227
פרק ב: העם היהודי והנצרות 230
על הסף 230; האש והקרניים 233; הפנמה והחצנה — שלוש נקודות מבט 237; הזרע והפרי 239; הזרע — המקור המשותף 242; ספר הספרים ועם הספר 244; הגזע — תשובה והמרה 246; הפרי — השיבה באחרית הימים 247
פרק ג: עידני הנצרות 249
הדרך הנצחית 251; אלוהים, עולם ואדם בנצרות 253; הסכנות שבנצרות 257
פרק ד: חיי העם 264
מורשה ותורשה 264; עקדה ובחירה 268; נס הקיום היהודי 269; נישואים 272; דיבור ושתיקה 272; דוגמה והלכה 273; "אשר בחר בנו" 276; זר לא יבין זאת 276; פיצול ואחדות בקיום היהודי 278; אלוהים היהודי 280; האדם היהודי 281; העולם היהודי 282; שלהבות מרצדות וגחלת לוחשת 282; אלוהינו ואלוהי אבותינו 284; שארית ישראל 285; עולם התורה 287; סכנות הקיום היהודי 288; תולדות העולם 289; עם עולם 291; בריאה, התגלות וגאולה בעולם היהודי 293; הלב היהודי 298; מצווה והלכה 301; הלכה
למעשה 303; הבונים 305; יציאה 308
שער חמישי: הגאולה 311
פרק א: העם היהודי וההיסטוריה 313
מלחמה והיסטוריה 316; מלחמות אמונה ומלחמות מדיניות 318; פציפיזם ויהדות 321; תפילה ומלחמה 323; עם ומדינה 324; תקופות 326; עם הנצח 327; קרבת הדם 331; מת, חי, קדוש 332; תקופות והיסטוריה יהודית 333; מקומה של התקופה התלמודית 336; לשון הקודש ולשון חולין 339
פרק ב: משיחיות וממשות — רוזנצווייג והציונות 342
לראות את הקו הישר 343; ארבעה זרמים בציונות 344; הציונות כתנועה משיחית 346; ארץ ממשות 348; אחדות המטרה 351
פרק ג: הקיום היהודי וגאולת העולם 356
אבות ובנים 356; עם, עולם וגאולה 359; השבת — יום העולם 361; ייסוריו של עבד ה' — משמעותה של שנאת ישראל 364; השלום 368
נעילה 371

ביבליוגרפיה 377
דברי זיכרון על מחבר הספר אהוד (אודי) נאמן ז"ל (מאת המשפחה) 379
מפתח לכתביו של פרנץ רוזנצווייג 391

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.