מחיר: 45
מסת"ב: 978-965-7086-52-0 :ISBN
על המחבר
ד"ר אליעזר חדד
מלמד תנ"ך ומחשבת ישראל במכללת הרצוג באלון שבות, וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. פרסם מאמרים בתנ"ך, בהלכה ובהגותו של הרמב"ם. ספרו מיעוטים במדינה יהודית: היבטים הלכתיים, יצא לאור בשנת תש"ע.
אהבת הרע בשיטתו של הרמן כהן
עיון בספר דת התבונה ממקורות היהדות
אליעזר חדד
126 עמודים | תשע"א | 2010 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
הרמן יחזקאל כהן, הפילוסוף היהודי-גרמני (1918-1842), הציג פרשנות ביקורתית לשיטתו הפילוסופית של עמנואל קאנט...
קראו עוד
ספרי הסדרה: הגיונות
מבוא 7
פרק ראשון: בין 'דת התבונה' לאתיקה האידאליסטית 19
פרק שני: ייחוד אלוהים והאידאליזם הפילוסופי 23
פרק שלישי: הבריאה – יחס ההוויה וההתהוות 33
פרק רביעי: ההשגחה – המחדש בטובו בכל יום תמיד 39
פרק חמישי: ההתגלות – ה'ראשית' וה'הצטרפות' 44
פרק שישי: הרצון הטהור באתיקה 56
פרק שביעי: רוח הקודש ב'דת התבונה' 65
פרק שמיני: ההבחנה בין העמית לרֵע 76
פרק תשיעי: כישלונה של האתיקה 81
פרק עשירי: ההשגחה והמשיחיות 89
פרק אחד עשר: סבל, חמלה וגילוי הרֵע 99
פרק שנים עשר: אהבת הרֵע 107
חתימה 117
קיצורים ביבליוגרפיים 122

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.