מחיר:
מסת"ב: 965-7086-34-5 :ISBN
על המחבר
הרב יעקב מדן
הוא ראש ישיבת הר-עציון שבאלון שבות. הרב מדן מלמד תנ"ך מזה שנים רבות בישיבה ובמכללת יעקב הרצוג שלידה, ובישיבות ובמכללות ברחבי הארץ.
דניאל - גלות והתגלות
הרב יעקב מדן
230 עמודים | תשע"ב | 2011 | גודל 13x21 ס"מ |
כריכה רכה
המסרים הגנוזים בספר דניאל נושאים בשורה רוחנית רעננה ורלוונטית. עם זאת, למרבה הצער, נשאר ספר זה חתום בפני הציבור הרחב...
קראו עוד
ספרי הסדרה: הגיונות
מבוא: על איש חמודות ועל עלם חמודות 9
פרק ראשון: זמן ורקע 11
פרק שני: דניאל וחבריו בחצר מלך בבל 18
פרק שלישי: החלום הראשון ופתרונו 25
פרק רביעי: תוכנו של החלום הראשון 46
פרק חמישי: צלם הזהב 56
פרק שישי: על קידוש השם ועל מסירות נפש 71
פרק שביעי: החלום השני של נבוכדנאצר 94
פרק שמיני: חזון ארבע החיות 112
פרק תשיעי: צפיר העזים 120
פרק עשירי: הכתובת על הקיר 129
פרק אחד עשר: בגוב האריות 148
פרק שנים עשר: תפילת דניאל (פרק ט') 162
פרק שלושה עשר: החזון האחרון 177
פרק ארבעה עשר: על תחיית המתים 202
סיכום 223
סגן דניאל יעקב מנדל הי"ד 227

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.