מחיר: 85 ש"ח
מסת"ב: 9789657086711:ISBN
על המחבר
פרופ' אלי עסיס חיבר ספרים על ספר יהושע, על ספר שופטים, על ספר יואל, על מגילת שיר השירים, על אדום וישראל, ועתה גם על מגילת איכה, ומאמרים רבים בתחום הסיפורת, הנבואה והשירה במקרא. הוא שימש בעבר כראש המחלקה לתנ"ך, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, ויו"ר וועדת מקצוע התנ"ך במשרד החינוך.
מאבק על הזהות
העימות בין יעקב ועשו, ישראל ואדום
פרופ' אליהו עסיס
325 עמודים | תשעח | 2018 | גודל 14x22 ס"מ |
כריכה קשה
יחסם של המקורות המקראיים לאדום איננו אחיד, והוא אף משתנה מקצה לקצה. מצד אחד אדום נתפס בכמה מקורות כאח של ישראל, ומצד שני במקומות רבים אחרים העוינות המופגנת כלפיו היא עצומה.

בספר זה המחבר מבהיר את היחסים המורכבים בין ישראל ואדום ומנסה להסביר את יסודם של יחסים אלה ואת תפקידם במקורות המקראיים הרבים.
קראו עוד
תוכן עניינים
פתח דבר 9
הקדמה 11
פרק ראשון: "אָח עֵשָׂו לְיַעֲקֹב": ישראל ואדום אחים 18
הקדמה 18; קשר משפחתי ושפה 20; הדת האדומית 21; חכמה באדום 27; היחס לאדום בחוק בדברים כ"ג, ח ט 28; "אַל תִּתְגָּרוּ בָם": ישראל פוגשים את אדום לפני כניסתם לארץ 31; סיכום 34
פרק שני: יעקב ועשו בספר בראשית 35
"שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֵךְ" 35; "וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ": מגמת הסיפור 40; ברכת יצחק ובחירותיו, בעשו וביעקב 45; ברכת אברהם שיצחק מעביר ליעקב 54; ברכת ה' ליעקב בחלום בבית אל ונדר יעקב 59; תהליך חזרתו של יעקב לארצו, לבית אביו ולאלוהיו 66; תהליך דחיית עשו 89; סיכום ומסקנות: מדוע נבחר יעקב ועשו נדחה 95
פרק שלישי: יחסי ישראל ואדום במקורות מקראיים מימי הבית הראשון 100
היסטוריוגרפיה 101; תהילים 107; עמוס א', יא יב 109; נבואות אחרות בירמיהו ובישעיהו 112; מסקנות 113
פרק רביעי: "וְאֶת עֵשָׂו שָׂנֵאתִי": ישראל ואדום אויבים 115
הסברים שונים לאיבה כלפי אדום 115; האיבה כלפי אדום: גישה חדשה 129; סיכום 137
פרק חמישי: נבואת ירמיהו על אדום: פרק מ"ט 139
הנבואה על אדום במסגרת נבואות הגויים של ירמיה 140; זמנה של הנבואה על אדום 141; מבנה הנבואה על אדום ושאלת לכידותה 142; עונשו של אדום בנבואה הראשונה, מ"ט, ז יג 144; עונשו של אדום בנבואה השנייה, מ"ט, יד כב 146; הנבואה על אדום לאור התפיסה של יחסי האחווה בינו לבין ישראל 148; סיכום 153
פרק שישי: נבואת יחזקאל על אדום: כ"ה, יב יד 154
זמנה של הנבואה והיחס בין הנבואה על אדום לנבואת שאר העמים 154; הנבואה על אדום לאור המסורות על יחסי אדום וישראל במקרא 158; סיכום 160
פרק שביעי: נבואת יחזקאל על אדום: פרק ל"ה 161
זמנה של הנבואה 162; מקומה של הנבואה בספר ויחסה לנבואת הגאולה בפרק ל"ו 162; היחס הייחודי לאדום בפרק ל"ה 167; מבנה הנבואה ותכניה המרכזיים 169; סיכום 178
פרק שמיני: נבואת ישעיהו על אדום (ל"ד) וגאולת ישראל (ל"ה) 180
הקדמה 182; היחס בין נבואת החורבן לאדום בפרק ל"ד, לנבואות הגאולה לישראל בפרק ל"ה 182; זמנה של הנבואה ומקומה בהקשרה 184; היחס הייחודי לאדום בישעיהו ל"ד 190; סיכום 193
פרק תשיעי: נבואת ישעיהו על אדום: פרק ס"ג 195
תיחום הנבואה 195; זמנה של הנבואה 197; זהותו של אדום 198; משמעותה של הנבואה 200; סיכום 208
פרק עשירי: נבואת עובדיה על אדום 209
הקדמה 210; אחדות או ריבוי נבואות בעובדיה 211; החלקים השונים בספר עובדיה על פי רקעם ההיסטורי 214; שלושה חטאים של אדום בספר עובדיה 216; תהליך החיבור של עובדיה 221; משמעותה של הנבואה 223; סיכום 224
פרק אחד עשר: נבואת מלאכי: א', ב ה 226
הקדמה 226; היחס הייחודי כלפי אדום בנבואת מלאכי 227; זיקות בין הנבואה על אדום (א', ב ה) והנבואה נגד נישואי תערובת (ב', י טז) 230; נגד נשיאת נשים נכריות (מלאכי ב', י טז) 232; הקשר בין הנבואה על אדום לבין הנבואה על נישואי תערובת 237; סיכום 238


פרק שנים עשר: האידאולוגיה של רשימות משפחות העמים בדברי הימים א א' 240
הקדמה 240; תכליתן של הרשימות הגנאלוגיות 241; אדום בהקדמת ספר דברי הימים 247; סיכום 256
פרק שלושה עשר: אדום וישראל בספרות חז"ל ובספרות ימי
הביניים 258

מוצא 277
רשימת ראשי תיבות 281
רשימת קיצורים ביבליוגרפיים 284
מפתח מקורות 316

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.